Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Radzimierz Jerzy
Nazwisko: Nowakowski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Dzierżysław
Imię matki: Ewelina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] R. Nowakowski został głównym figurantem sprawy jako „podejrzany o propagowanie negatywnych poglądów”. Sprawę przekwalifikowano w SOR 23.04.1980. Mat. o sygn. 14958/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. R. Nowakowski jest wymieniony w sprawie jako aktywny działacz KPN. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywanie organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. R. Nowakowski występuje w sprawie jako uczestnik spotkania członków grupy „Ruchu Młodych” w ośrodku DA w Szczecinie, które odbyło się w dn. 18.06.1979. IPN BU 0716/217 t. 3 (54427/II)
Akta internowania Internowany w ZK w Goleniowie, OO w Wierzchowie Pom. oraz OO w Strzebielinku jako aktywny działacz KPN i KSS KOR. IPN Sz 0012/367 t. 7 (848/IV)
Akta internowanego Internowany decyzją nr 15/81 z 12.12.1981, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Osadzony w ZK w Goleniowie, następnie od 11.01.1982 w OO w Wierzchowie Pom., a następnie w dniu 02.08.1982 przeniesiony do OO w Strzebielinku. IPN Gd 159/256
Akta administracyjne „Skorowidz alfabetyczny internowanych 1981 r.” Pod literą „N”, poz. 3 widnieje Radzimierz Nowakowski z adnotacją, że opuścił ZK w Goleniowie w dniu 11.01.1982 i został przetransportowany do OO w Wierzchowie Pom. IPN Sz 52/1 t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Sprawa dotyczyła „propagowania wrogich poglądów i negowania linii politycznej partii”. Radzimierz Nowakowski występuje w sprawie jako zamieszkały w Szwecji kontakt głównego figuranta sprawy oraz dostawca i odbiorca nielegalnej literatury. Sprawę przemianowano w SOR w dn. 28.08.1985. IPN Sz 0053/408 (16875/II)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „zorganizowania w dniu 1 maja 1983 w Szczecinie nielegalnej demonstracji ulicznej stanowiącej akcję protestacyjną przeciwko zdelegalizowaniu b. NSZZ >Solidarność<”. R. Nowakowski został zatrzymany na demonstracji, jego sprawa została skierowana do Kolegium ds Wykroczeń. IPN Sz 0013/408 (14899/III)
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany 12.06.1984 pod nr 86786 przez Wydz. XI Dep. I MSW. Brak informacji o zabarwieniu sprawy. Materiałów brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno - informacyjnych
.