Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Ogiba
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 11-01-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła zorganizowania akcji strajkowej w PP „Polmozbyt” w dniach 14-16.12.1981 „wspólnie z innymi członkami b. Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< (...) uniemożliwiając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa”. Mat. o sygn. 15010/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Policach z dnia 22.01.1982 i osadzony w AŚ w Szczecinie. Skazany następnie wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 09.04.1982 za organizację strajku na terenie PP „Polmozbyt w Szczecinie. W dn. 23.04.1982 przeniesiony do ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie 08.06.1982 do ZK we Wrocławiu. Zwolniony warunkowo w dn. 24.11.1982. IPN Wr 31/939
Akta sądowe Sprawa dotyczyła organizacji strajku w dniach 14-16.12.1981 w PP „Polmozbyt” w Szczecinie. W dniu 06.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Policach skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko A. Ogibie. W dniu 09.04.1982 Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok skazujący A. Ogibę na karę jednego roku pozbawienia wolności. W dniu 07.07.1982 pełnomocnik A. Ogiby, a w dniu 08.07.1982 prokurator Prokuratury Rejonowej w Policach, wnieśli do Sądu Najwyższego Izby Karnej rewizję od powyższego wyroku. W dniu 06.10.1982 Sąd Najwyższy Izba Karna w postępowaniu o sygn. V KR 123/82 wydał wyrok utrzymujący w mocy wysokość kary nałożonej na A. Ogibę. IPN Sz 416/1 t. 1-4 (IIK 48/82)
.