Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Tadeusz
Nazwisko: Fenrych
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 06-01-1951
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty „kontrolą operacyjną” z powodu aktywnej działalności w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie. IPN Sz 0011/324 (7907/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła zatrudnienia P. Fenrycha w Zakładzie Historii, gdzie powierzono mu prowadzenie zajęć ze studentami, pomimo jego „antysocjalistycznych poglądów” i ewentualnego „złego wpływu na młodzież”. Sprawę zakończono przeniesieniem P. Fenrycha do Zakładu Historii w Instytucie Zachodniopomorskim i pozbawieniem go kontaktu ze młodzieżą studencką. P. Fenrych nie był figurantem sprawy. IPN Sz 0011/372 (8164/II)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie”. P. Fenrych występuje w meldunku z dn. 27.09.1977 jako aktywny działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie. IPN Sz 0012/17 t. 5 (140/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Pan P. Fenrych został zarejestrowany jako główny figurant sprawy o zabarwieniu „Działalność Duszpasterstwa Akademickiego”. Mat. o sygn. 13790/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. P. Fenrych jest wymieniony w sprawie jako aktywny działacz ROPCiO. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące „Ruchu Młodej Polski”. P. Fenrych występuje w meldunku operacyjnym Wydz. III Dep. III MSA z 26.10.1979 jako jeden z uczestników spotkania absolwentów w dn. 06.10.1979 w ośrodku duszpasterstwa akademickiego OO Dominikanów w Poznaniu. Ww. zabrał głos na temat sytuacji panującej w PRL. IPN Gd 340/1 t. 3 (54427/II)
Akta administracyjne „Wybory – 1980”. P. Fenrych występuje w informacjach dot. „sytuacji na obiektach i środowiskach chronionych przez Wydz. III w związku z kampanią przedwyborczą do Sejmu i Rad Narodowych”. IPN Sz 0012/388 (1171/IV)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień – październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się nim opracowania na temat delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym P. Fenrycha. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant sprawy dot. „propagowania wrogich poglądów”. Mat. o sygn. 14555/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany w dn. 13.12.1981 na mocy decyzji o internowaniu nr 40/81 z 12.12.1981, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Osadzony w ZK w Goleniowie, OO w Wierzchowie Pom. oraz OO w Strzebielinku. Zwolniony w dn. 24.11.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 210/82 z dn. 17.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 2 (848/IV)
Akta internowanego Internowany w dn. 13.12.1981 na mocy decyzji o internowaniu nr 40/81 z 12.12.1981, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Osadzony w ZK w Goleniowie, OO w Wierzchowie Pom. oraz OO w Strzebielinku. Zwolniony w dn. 24.11.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 210/82 z dn. 17.11.1982. IPN Gd 159/370, IPN Po 161/1
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 01.11.1982 do dnia 31.12.1982”. P. Fenrych występuje w meldunkach z dn. 23.11.1982r., 24.11.1982r. oraz szyfrogram z dn. 24.11.1982 w związku z jego internowaniem. IPN Sz 0012/219 t. 6 (950/IV)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 01.07.1983 do dnia 31.08.1983”. P. Fenrych występuje m. in. w meldunku z dn. 09.07.1983 jako osoba, która brała udział w uroczystościach podczas pielgrzymki papieża do Polski. IPN Sz 0012/220 t. 4 (951/IV)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 01.01.1985 do dnia 30.07.1985”. P. Fenrych występuje w meldunkach jako członek Szczecińskiego Klubu Katolików. IPN Sz 0012/222 t. 1, 2 (953/IV)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 1985.08.01 do dnia 85.12.30”. P. Fenrych występuje w meldunkach z dn. 23-24.08.1985, 28.08.1985 jako pracownik Kurii Szczecińskiej oraz w meldunku z dn. 31.10.1985 jako aktywny członek Szczecińskiego Klubu Katolików. IPN Sz 0012/274 (1045/IV)
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne dzienne 1986”. P. Fenrych występuje w meldunkach z dn. 15-16.10.1986 jako jedna z osób biorących udział w zebraniu „grupy byłych działaczy >S<”, z którą następnie przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Sz 0012/257 t. 3 (1024/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych czasopism sygnowanych przez KPN. P. Fenrych występował w sprawie jako jeden z działaczy Szczecińskiego Klubu Katolików. Sprawę przekwalifikowano na SOR w dn. 18.12.1989. IPN Sz 0011/2077 t. 1-3 (17921/II)
Dokument ewidencyjny Zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych nr Z-I 2997/84 wniesione od 30.06.1984 do 30.06.1985 przez Wydz. IV WUSW w Szczecinie, ponieważ „od wielu lat prowadzi wrogą działalność przeciwko PRL jako rzecznik prasowy b. >Solidarności<”. Na dokumencie widnieje zapis: „anul. 2.3.90”. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata nr Z-I 3492/85 wniesione od 23.11.1985 do odwołania przez Wydz. IV WUSW w Szczecinie, ponieważ „od lat prowadzi działalność godzącą w interesy ustroju PRL. Klerykał – uprzednio działał jako rzecznik prasowy NSZZ >Solidarność<, obecnie zatrudniony w Kurii Biskupiej”. Ponadto w dokumentach widnieje adnotacja: "anul. 12.08.88". EASz 56662
Teczka tajnego współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW „Lotar dotyczące P. Fenrycha z dn. 12.03.1976 – 21.02.1979. IPN Sz 0051/1 t. 1-3 (42443/I)
.