Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Trojanowska
Nazwisko rodowe: Ziętak
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 25-09-1921
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Julianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Sprawa dotyczyła przynależności do organizacji pn. „Armia Krajowa” działającej na terenie Szamotuł, Czarnkowa i Chodzieży w latach 1945-1946. J. Trojanowska przebywała w oddziale dowodzonym przez „Zadorę” jako łączniczka – sanitariuszka pod pseudonimem „Jadwiga” do końca czerwca 1945 r. IPN Po 04/706 (4678/III)
Akta administracyjne Opracowanie nr 32 dotyczące organizacji pn. „Armia Krajowa” działającej na terenie Szamotuł, Czarnkowa i Chodzieży w latach 1945-1946. J. Trojanowska przebywała w oddziale dowodzonym przez „Zadorę” jako łączniczka – sanitariuszka pod pseudonimem „Jadwiga” do końca czerwca 1945 r. IPN Po 05/181 (392/IV)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniu 13 i 14.12.1981. Janina Trojanowska zostala zatrzymana w dn. 15.12.1981 pod zarzutem uczestnictwa w strajku. W dn. 16.12.1981 Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecin wydało orzeczenie skazujące J. Trojanowską na karę grzywny. IPN Sz 0013/224 t. 1-2 (14319/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniu 13 i 14.12.1981. Janina Trojanowska została zatrzymana w dn. 15.12.1981 pod zarzutem uczestnictwa w strajku. W dn. 16.12.1981 Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecin wydał orzeczenie skazujące J. Trojanowską na karę grzywny. IPN Sz 20/5 t. 1-4 (II Ds 50/81)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata wydane przez Wydz. Śledczy KWMO w Szczecinie do sprawy RSD 27/81, obowiązujące od 06.02.1982 do odwołania. Zastrzeżenie anulowano 02.12.1988. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Brak informacji o zabarwieniu sprawy. J. Trojanowska została zarejestrowana do SOS, w dn. 18.08.1983 zmieniono kategorię na SOR. Sprawę rejestrował Wydz. III KWMO w Szczecinie, w dn. 05.10.1987 przekazano ją do Wydz. IV WUSW w Szczecinie. Materiałów brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowana na mocy decyzji nr 274/82 z 27.08.1972 i osadzona w OO w Darłówku, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniona na mocy decyzji o uchyleniu internowania z dn. 09.12.1982. IPN Sz 0012/367 t. 9 (848/IV)
Akta internowanego Internowana na mocy decyzji nr 274/82 z 27.08.1972 i osadzona w OO w Darłówku, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniona na mocy decyzji o uchyleniu internowania z dn. 09.12.1982. IPN Sz 264/295
Akta kontrolne śledztwa Działalność w nielegalnym związku pn. „Komitet Obrony Praworządności”, która polegała na „rozsyłaniu skarg do władz, urzędów i instytucji PRL, a także poza granice kraju”. Jednym z członków tej organizacji była J. Trojanowska. IPN Sz 0013/410 (14901/III), IPN Sz 0054/22 (14901/3 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Działalność w nielegalnym związku pn. „Komitet Obrony Praworządności”, jednym z jego członków była J. Trojanowska. IPN Sz 0053/87 (16437/2 mkf)
.