Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Stefan
Nazwisko: Kopeć
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 30-04-1958
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Krzysztof Kopeć był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Petycja" nr rej. KR 34678. Sprawa została wszczęta 16.05.1988 przez Wydział V WUSW w Krakowie w związku ze strajkiem w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz petycją do władz. Materiały SOS "Petycja" zakończono i złożono 03.03.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17440/II-gr. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 17440/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze K. Kopeć brał udział w demonstracji 11.11.1982. Został zatrzymany i osadzony w areszcie MO na 48 godzin. Zwolniony 13.11.1982. Ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń grzywną 12 tys. zł. Materiały złożono 23.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5568/III-gr. IPN Kr 07/5275 (5568/III-gr.), oraz mkf. IPN Kr 096/1001 (5568/3-gr.)
.