Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Władysław
Nazwisko: Kochan
Miejsce urodzenia: Dębica
Data urodzenia: 14-07-1917
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Z raportu tzw. komisji Mazura, która powołana została w dniu 10.12.1956 dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego wynika, że Kochan Władysław: „ponosi odpowiedzialność za następujące czyny i zaniedbania: - przyczynianie się do masowych bezpodstawnych aresztów bez sankcji lub wnioskowanie sankcji bez przedstawiania prokuratorowi jakichkolwiek dowodów, - stosowanie za pośrednictwem podległego mu aparatu śledczego i osobiście do roku 1948 włącznie całego kompleksu przestępczych metod śledztwa, przy czym bicie było regułą, od 1948 r. zaś przejście na zasadę konwejera w połączeniu z pozbawieniem badanych snu, stójkami, osadzeniem w karcerze po kostki z wodą, pozbawieniem jakiejkolwiek opieki lekarskiej (np. Kochan zabronił leczyć Cichonia) oraz szeregiem innych wymyślnych udręczeń, a poza tym stosowanie wymuszenia wobec osób preparowanych do konfrontacji, - powoływanie się na rzekome pisemne pozwolenie prezydenta PRL na bicie (wobec gen. Tatara, przy czym wprawiał się w celowaniu z pistoletu, grożąc zastrzeleniem), - rozbudowanie sieci agentów celnych, sugerujących i inspirujących fałszywe zeznania w celi, - przyczynianie się do skazania ogromnej liczby niewinnych osób na najsurowsze kary więzienia i na kary śmierci (Kochan i Notkowski brali udział w śledztwie prawie w każdej z tych spraw, np. Kochan w 46 sprawach spisku wojskowego), - sztuczne dzielenie spraw celem łatwiejszego oskarżania i skazywania w spreparowanych sprawach, - przetrzymywanie skazanych na karę śmierci latami w areszcie Informacji li tylko celem dalszego wymuszania zeznań (np. gen. Kuropieski, ppłk. Sokołowskiego, mjr. Kurkiewicza i innych)” (IPN BU 0874/1, t. 6, k. 11-12).
Wyrokiem z 28.03.1959 Najwyższego Sądu Wojskowego skazał Władysława Kochana na karę 5 pięciu lat pozbawienia wolności za to, że „w okresie od listopada 1949 r. do końca 1953 r. jako szef Zarządu Śledczego b. Głównego Zarządu Informacji W.P. w Warszawie nadużył i przekroczył swą władzę względnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku” (IPN BU 2174/8256 k. 27-30).
Rozkazem personalnym nr 0110 z 30.03.1960 podpisanym przez gen. Mariana Spychalskiego płk Władysław Kochan został zdegradowany do stopnia szeregowca (IPN BU 2174/8256, k. 31).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
GZIND WP WARSZAWA BRAK DANYCH OFICER INFORMACJI 06-12-1944
IPN BU 2174/8256 CAW 742/61/776 wojskowe akta osobowe
GZI WP WARSZAWA BRAK DANYCH OFICER INFORMACJI 12-09-1945
GZI WP WARSZAWA WYDZIAŁ IV, SEKCJA I ZASTĘPCA SZEFA 12-02-1946
GZI WP WARSZAWA WYDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR I, SEKCJA IV SZEF 20-05-1946
GZI WP GDYNIA WYDZIAŁ INFORMACJI MARYNARKI WOJENNEJ SZEF 11-10-1946
GZI WP POZNAŃ ODDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR III SZEF 05-05-1947
GZI WP WARSZAWA ODDZIAŁ IV SZEF 26-07-1948
GZI MON WARSZAWA ZARZĄD IV SZEF 01-05-1952
GZI MON WARSZAWA ZASTĘPCA SZEFA płk 25-04-1954 15-10-1954
.