Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Barton
Miejsce urodzenia: Nowe Miasto
Data urodzenia: 18-12-1937
Imię ojca: Adam
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. Z. Barton występuje w sprawie z powodu pełnienia funkcji członka Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność" Ziemi Sieradzkiej, sekretarza Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej, członka Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku. IPN Ld 020/9 t. 1, 3, 6 (12/IV)
Osoba zabezpieczona [OZ] Dn. 26.02.1981 zarejestrowany pod nr. 3680 w kategorii „osoba zabezpieczona”. Brak informacji o powodach zabezpieczenia. Materiały zdjęto z ewidencji 11.05.1982 i bez archiwizacji włączono do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kierowca”. Materiałów brak wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono powodu „działalności skierowanej przeciwko linii partii". Organizował strajki, akcje protestacyjne i plakatowe, wysuwał nieuzasadnione żądania i postulaty wobec władz”. Kwestionariusz zakończono z powodu wyjazdu na emigrację. Materiały zdjęto z ewidencji 12.02.1983 i złożono w archiwum pod sygn. 759/II, a następnie dołączono do sprawy krypt. „Emigranci”. Materiałów brak wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Włączony do sprawy prowadzonej wobec działaczy „Solidarności”, którzy wyemigrowali z przyczyn politycznych. Podejrzewany o dalszą działalność przeciwko PRL i krajom socjalistycznym. Sprawę zdjęto z ewidencji 02.02.1988 i złożono w archiwum pod sygn. 1170/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej za prot. brak. z dn. 24.01.1990. Materiały o sygn. 1170/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 42 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dn. 13.12.1981 za to, że jako „inicjator i organizator strajku w PKS Sieradz, stał na czele komitetu strajkowego”. Zwolniony na mocy decyzji nr 38 z dn. 02.05.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 053/35 t. 8 (2/25/90); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-02.05.1982. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Dn. 6.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniony 02.05.1982. IPN Ld 24/114 (3/82)
Materiały operacyjne W teczce personalnej TW ps. „Leszczyc”, nr rej. 3445 znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB dot. Z. Bartona. IPN Ld 0057/944/J (1237/1 mkf)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych z dn. 19.02.1982 nr "Z"-16/82 wniesione na okres 15.02.1982-15.02.1984. Wpis na podstawie materiałów karotecznych i akt sygn. IPN Ld 534/4989 (EASI 4989)
.