Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Henryk
Nazwisko: Bojszczak
Miejsce urodzenia: Ostrzeszów
Data urodzenia: 05-01-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W informacji z dn. 09.10.1980 S. Bojszczak jest wymieniony jako jeden z organizatorów NSZZ "Solidarność" w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie. IPN Ld 0044/10 t. 1 (89/1-4)
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 32 z dnia 12.12.1981, Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu, w związku z pełnioną funkcją sekretarza Komisji Zakładowej w FUM w Ostrzeszowie, „za nawoływanie do niepokojów społecznych”. Zwolniony 22.03.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t.59 (101/59); IPN Ld 0044/7 t. 61 (101/61); IPN Ld 0044/7 t.75 (101/75); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-22.03.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. IPN Wr 30/36 (9/82); IPN Wr 30/1919, poz. 9
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu podejrzenia o „nielegalną” działalność w NSZZ „Solidarność”. Sprawę zdjęto z ewidencji 22.09.1989 i złożono do archiwum pod sygn. 2012/II. Materiałów brak. Materiałów o sygn. 2012/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR Charakter sprawy: „konflikt w Fabryce Urządzeń Mechanicznych - Ponar w Ostrzeszowie”. Brak bliższych informacji. Sprawę zdjęto z ewidencji 27.09.1989 a materiały dołączono do akt o sygn. 2012/II. Materiałów brak. Materiałów o sygn. 2012/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu. S. Bojszczak jest wymieniony w szyfrogramach dot. sytuacji związków zawodowych oraz Rady Pracowniczej w FUM w Ostrzeszowie w okresie kwiecień-październik 1989. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20); IPN Ld 0044/19 t. 21 (124/21)
.