Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Bogumił
Nazwisko: Breliński
Miejsce urodzenia: Żagań
Data urodzenia: 03-02-1950
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 05.02.1982 pod nr. 8858 jako osoba do sprawy krypt. "Mur", dot. "propagowania wrogich poglądów, kolportowania plakatów o wrogiej treści". SOS krypt. „Mur” nr 8497 zakończono 11.02.1982 skierowaniem wniosku do kolegium ds. wykroczeń. Bliższych informacji brak. Materiały zdjęto z ewidencji 22.02.1982 i złożono w archiwum pod sygn.934/II. Zniszczono za prot. brak. nr 12. Materiały o sygn.934/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze W śledztwie dot. kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego, znajduje się informacja Wydz.V KWMO Kalisz z dn. 22.03.1982 skierowana do Wydz. Śledczego dot. pracy M. Brelińskiego w drukarni Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa. IPN Ld 0043/813 t. 5 (157/III)
.