Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Edward
Nazwisko: Gałwa
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 11-10-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Edwarda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Naklejacz", ponieważ „prowadził negatywną działalność polityczną przeciwko ustrojowi PRL na terenie Radomska”. Sprawę zdjęto z ewidencji 07.07.1984 i złożono w archiwum pod sygn. 849/II. Materiały zostały podjęte z archiwum 15.02.1985 przez Gr. III RUSW Radomsko i zarejestrowane pod numerem 8464 i tym samym kryptonimem. Materiałów o sygn. 849/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach sprawy krypt. „Bojkot” Z. Gałwa był rozpracowywany z powodu przygotowywania i kolportowania ulotek dotyczących bojkotu wyborów do Rad Narodowych. Wcześniej dwukrotnie karany (17.12.1981 i w marcu 1984) przez kolegia ds. wykroczeń za kolportaż ulotek. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu 13.06.1984 rozmowy ostrzegawczej ale informację przekazano do Gr. III RUSW Radomsko, która podjęła z archiwum kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Naklejacz” celem dalszej kontroli operacyjnej. IPN Ld 067/480/J (868/2 mkf))
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Inwigilację kontynuowano w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Naklejacz”, zarejestrowanego pod nr. 8464. W 1989 r. włączony do SOR krypt. „Organizacja” nr 9729 (założona 13.02.1987) dot. rozpracowania działaczy „Solidarności” zmierzających do reaktywowania działalności związku na obszarze byłego ZR Ziemi Radomszczańskiej. Sprawę zdjęto z ewidencji 26.10.1989. Dn. 09.12.1989 wykonano mikrofilm. Materiały 1618/II i mikrofilm zostały zniszczone przez Wydz. OKPP Piotrków Trybunalski w styczniu 1990 r. Materiały zniszcz. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. i akt adm. IPN Ld: 00295/2; 00295/4; 00295/5
Materiały ewidencyjne Objęty postępowaniem przygotowawczym w 1986 r. przez RUSW Radomsko z art. 236 KK. Dnia 25.04.1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Radomsku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki Wydziału III-1 WUSW w Łodzi przesyłane do Wydziału I Departamentu III MSW. W dokumencie z dn. 28.10.1988 znajduje się informacja o oficjalnym wznowieniu działalności przez Międzyzakładowy Zarząd NSZZ „Solidarność” w Radomsku, w skład którego wszedł Z. Gałwa. IPN BU 01232/78 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 12)
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. "Zenek" nr rej. 6524 znajdują się doniesienia dot. Z. Gałwy. IPN Ld 0031/439 (1708/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. „Związkowiec” nr rej. 7076 znajduje się doniesienie dot. Z. Gałwy. IPN Ld 0031/600 (1909/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. "Kolejarz" nr rej. 9269 znajdują się informacje funkcjonariusza SB, w których występuje Z. Gałwa. IPN Ld 0031/469 (1745/I)
.