Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Czyż
Miejsce urodzenia: Jasionowo
Data urodzenia: 25-03-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Józef Czyż występuje w informacjach sprawozdawczych PUBP Suwałki z 03.07.1950, 01.08.1950 i 03.08.1950 jako członek oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem „Edwarda” liczącego 16 osób. Oddział działał na terenie pow. suwalskiego od kwietnia 1950 wraz z oddziałem „Bladego”. W dniach 1-2.07.1950 PUBP w Suwałkach wraz z wojskami KBW rozpoczęły akcję likwidacji oddziału w miejscowości Płociczno gm. Kuków, podczas której nie zatrzymano Czyża Józefa. W/w występował pod ps. „Kula”. Wg. sprawozdania z dn. 03.08.1950 zginął podczas ucieczki przed KBW w dn. 01.08.1950 na terenie kolonii gm. Jeleniewo. IPN Bi 045/1896(103/50), IPN Bi 045/1897 (103/51)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko członkom młodzieżowej organizacji „Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu” i „Konspiracyjna Organizacja Młodzieżowa” ("KOM") oskarżonych o to ,iż w okresie od października 1949 do chwili aresztowania usiłowali „przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”. Czyż Józef występuje w aktach jako członek „KOM”, który zbiegł przez aresztowaniem w dn. 02.05.1950 w miejscowości Kaletnik, pow. Suwałki. W stosunku do zbiegłych członków „KOM” w czasie aresztowań tj. 2 i 3.05.1950 PUBP Suwałki prowadziło aktywne rozpracowanie w celu ich ujęcia i likwidacji, gdyż „KOM” była „bazą zasilającą” oddziału „Bladego”. IPN Bi 012/990 (3785/II, KSL-9168, KSL-9983, DO-6368)
Akta operacyjne W aktach zachował się meldunek KWMO Białystok do KGMO Warszawa z dn. 05.07.1950 oraz wcześniejsze telefonogramy dotyczące przeprowadzonej przez grupę operacyjną KBW i MO likwidacji oddziału „Bladego” w dniach: 30.06.1950-04.07.1950 na terenie kol. Koniecbór pow. Suwałki, który w tym czasie pozostawał pod dowództwem „Edwarda”. W wyniku akcji zabito 6 członków oddziału i 5 zatrzymano. Czyż Józef występuje jako nie ujęty podczas akcji członek oddziału „Bladego”. IPN Bi 015/657
Akta kontrolne śledztwa Czyż Józef ps. „Kula” występuje w zeznaniach świadka w sprawie przeciwko jednemu z współpracowników oddziału "Edwarda". IPN Bi 07/1166 (1925/III, KSL-9262)
Charakterystyka Charakterystyka Nr 16 „Harcerskiej Grupy Pogromców Komunizmu” („HGPK”), która była zakonspirowaną organizacją młodzieżową powstałą w październiku 1949 na terenie miasta Suwałki. Celem organizacji było zbrojne obalenie ustroju demokracji ludowej oraz zasilanie podziemia niepodległościowego nowymi członkami. W marcu 1950 „HGPK” zmieniła nazwę na „Konspiracyjną Organizację Młodzieżową”. Składała się z 8 członków pochodzących ze szkół średnich zlokalizowanych na terenie miasta Suwałki. W dn. 02-03.05.1950 grupa operacyjna BP zatrzymała większość członków grupy i dokonała jej likwidacji. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka „HGPK”, „KOM”, oddziału „Poręby” dotyczący Czyż Józefa. W/w należał do „HGPK” od listopada 1949 do 02.05.1950. Przed aresztowaniami w dn. 02.05.1950 zbiegł i wstąpił do oddziału podziemia niepodległościowego dowodzonego przez „Porębę”. IPN Bi 019/51 (2/4), IPN Bi 019/139 2/4)
Charakterystyka Akta dotyczą oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Bladego" i "Poręby", który został zorganizowany w maju 1949 i działał do chwili likwidacji tj. 09.04.1952 na terenie pow. Suwałki, Augustów, Olecko, Gołdap i Węgorzewo. Oddział był podzielony na patrole, z których jednym dowodził „Blady”, a drugim „Edward–Mroźny" oraz „Kabel-Poręba”. W drugiej połowie 1951 po śmierci „Bladego” dowództwo objął „Poręba”. W październiku 1951 oddział podzielono na 3 patrole. Działalność polityczną przejawiał w kolportażu wrogich ulotek oraz stosowaniu akcji przeciw członkom partii, ZMP i administracji państwowej. W maju 1949 PUBP Suwałki założył sprawę operacyjnego sprawdzenia przeciwko oddziałowi i powołano gr. operacyjne do jego likwidacji. W II poł. 1951 rozpracowanie powierzono Wydz. III WUBP Białystok, a nadzór sprawował Departament III MBP. Czyż Józef występuje w kwestionariuszu ewidencyjnym jako członek oddziału „Bladego” w okresie od 15.05.1950 do 01.08.1950. IPN Bi 019/135 (1/5), IPN Bi 019/5/3 (1/5)
.