Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kuczyński
Miejsce urodzenia: Busk (Ukraina)
Data urodzenia: 16-04-1947
Imię ojca: Julian
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji na terenie byłego woj. kaliskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego. S. Kuczyński figuruje na liście osób, z którymi przeprowadzono rozmowy w okresie 13.12.1981-24.02.1982. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Podstawą założenia sprawy była aktywna działalność związkowa. Inwigilowany z tytułu pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego szkolnego koła NSZZ "Solidarność" w Zespole Szkół Mechanicznych w Pleszewie oraz wiceprzewodniczącego MKK NSZZ "Solidarność" w Pleszewie. Wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Kontrolowano również działalność w Klubie Inteligencji Katolickiej w Kaliszu. IPN Ld 0043/751 (2071/II); IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności 26.08.1982 przeszukano mieszkanie S. Kuczyńskiego. IPN Ld 0043/813 t. 1, 4, 5, 7 (157/III)
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności przez S. Kuczyńskiego w NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20), t. 22 (124/22)
.