Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Szczytniki
Data urodzenia: 28-10-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. wykrycia inspiratorów strajku w Fabryce Wyrobów Runowych „Runotex” w Kaliszu (nr rej. 7081 prowadzona w okresie 04.08.1980-10.09.1980). J. Marciniak został zarejestrowany jako osoba do sprawy 14.08.1980 pod nr. 7162 ponieważ został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą, zdjęto z ewidencji 22.09.1980 i złożono w archiwum pod sygn. 700/II. Materiały zniszczono za protokółem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 700/II zniszcz. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy 23.10.1980. Rozpracowywany jako członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" w FWR „Runotex” w Kaliszu. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych, zdjęto z ewidencji 14.11.1980 i złożono w archiwum pod sygn. 773/II. Materiały zniszczono za protokółem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 773/II zniszcz. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W materiałach opisane są działania J. Marciniaka jako jednego z założycieli NSZZ „Solidarność” w FWR „Runotex”, a także informacje o jego zatrzymaniu do wyjaśnienia w dniu 11.12.1982 przed Sądem Rejonowym w Łodzi, podczas próby wejścia na rozprawę przeciwko rektorowi zakonu oo Jezuitów w Kaliszu, oskarżonemu o działalność antysocjalistyczną. Informację przesłano również do dyrektora zakładu pracy – FWR „Runotex” celem "zajęcia stanowiska" i zwrotnego powiadomienia KWMO. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Kalisz 13.12.1981 na mocy decyzji nr 54 Komendanta Woj. MO w Kaliszu, za to, że ”nawoływał do niepokojów społecznych”. Wymieniony na wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz.5078. IPN Ld 0044/7 t. 33 (101/33); IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75); IPN Po 161/1 poz. 5078.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-22.02.1982, osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Głogowie. IPN Wr 30/163 (141/82), IPN Wr 30/1919
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności wielokrotnie przeszukiwano w latach 1982-1983 mieszkanie J. Marciniaka. Na wniosek Wydz. V KWMO Kalisz, został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem organizowania niezależnej manifestacji 1 Maja 1983 r. Znajduje się, również na liście osób przewidzianych do ewentualnego internowania w przypadku zarządzenia akcji krypt. "Jodła II". IPN Ld 0043/813 t. 2-4, 6, 7 (157/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W sprawie prowadzonej na inną osobę J. Marciniak występuje w latach 1983-1984 jako jeden z uczestników mszy za ojczyznę, każdego 13 dnia miesiąca, w Kościele oo Jezuitów w Kaliszu, utrzymujący ścisłe kontakty z działaczami "Solidarności". Ponadto w materiałach znajdują się wyciągi z doniesień TW ps. „Judex”, w których występuje J. Marciniak. IPN Ld 0043/499 (1418/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany ze względu na działalność w NSZZ „Solidarność” i podejrzenie prowadzenia działalności podziemnej. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.01.1989, złożono w archiwum pod sygn. 1908/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Fragmentaryczne informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartot.- ewidenc. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t.18 (66/18)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie rozpowszechniania w grudniu 1983 w Kaliszu ”nielegalnych druków, zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Woj. w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim za pośrednictwem Wydz. Śledczego WUSW w Kaliszu dokonano przeszukania mieszkania oraz przesłuchiwano J. Marciniaka. IPN Ld 0043/819 (169/III); IPN Ld 0043/825 (182/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę wszczęto z powodu podejrzenia „o próbę reaktywowania nielegalnych struktur”. J. Marciniak został zarejestrowany jako osoba do sprawy 13.01.1989 pod nr. 15281. Sprawę zdjęto z ewidencji 27.09.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 2017/II. Materiałów brak. Materiałów o sygn. 2017/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności przez J. Marciniaka w Komitecie Organizacyjnym Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność” Wielkopolska Południowa w Kaliszu. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20), t. 22 (124/22)
.