Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Miklas
Miejsce urodzenia: Agnieszków
Data urodzenia: 24-02-1928
Imię ojca: Leon
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Agencyjno-Śledcza/ Sprawa Agencyjno-Śledcza Podejrzany w sprawie dot. ostrzelania w lipcu 1949 r. domów funkcjonariuszy partyjnych. Teczkę agencyjno-śledczą założono 23.07.1949. Dn. 24.09.1952 wszczęto sprawę agencyjno-śledczą i włączono do niej materiały z teczki agencyjno-śledczej. Sprawców nie wykryto. Materiały przejął WU ds.BP Poznań i włączył do sprawy agenturalnego sprawdzenia. IPN Po 08/27 (442/II); IPN Po 0186/2429/J (442/2)
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Rozpracowywany w sprawie dot. ostrzelania w lipcu 1949 r. domów funkcjonariuszy partyjnych, nielegalnego posiadania broni oraz rozpowszechniania ulotek o treściach antykomunistycznych. Sprawę zakończono z powodu braku dowodów. W styczniu 1988 część materiałów wybrakowano. IPN Po 08/27 (442/II); IPN Po 0186/2429/J (442/2)
Osoba Zabezpieczona[OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 11.10.1988 w kategorii OZ. 19.12.1988 zmieniono kategorię rejestracji na kwestionariusz ewidencyjny. Kontrolowany z powodu „nielegalnej działalności w opozycji”. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.10.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 2030/II. Materiały zniszczono. Materiały o sygn. 2030/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa ds. SB WUSW w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o działalności S. Miklasa w Duszpasterstwie Rolników oraz o wznowieniu jawnej działalności w Tymczasowej Wojewódzkiej Radzie Rolników Indywidualnych „Solidarność”. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20), t. 22 (124/22)
.