Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Antoni
Nazwisko: Pińkowski
Miejsce urodzenia: Kałęczynek
Data urodzenia: 25-03-1946
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono celem wykrycia członków NSZZ "Solidarność" z terenu Łodzi, podejrzanych o prowadzenie nielegalnej działalności wydawniczej, kolportaż biuletynów i ulotek bezdebitowych (m.in.: "Zawsze Solidarni", "Jesteśmy", "Solidarność Walcząca", „Przedwiośnie”) oraz kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Dnia 23.03.1983 zarejestrowany do SOR krypt. "Drukarz", w ramach którego był kontrolowany z powodu „rozpowszechniania fałszywych wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny”. IPN Ld 047/436/J (6069/2 mkf)
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych w systemie ESEZO dotyczących Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Drukarz". IPN Ld pf 88/3 t. 1, 4 (2891/XA), IPN Ld pf 88/2 t. 1-2 (2890/XA)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie druku i kolportażu, na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, wydawnictw bezdebitowych "o charakterze antypaństwowym, zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". W ramach sprawy aresztowano J. Pińkowskiego, którego podejrzewano o organizowanie kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek. IPN Ld pf 86/16 t. 1-2 (1347/III-N)
Akta sądowe Aresztowany 06.09.1982, osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. Oskarżony o to, że w okresie od 13.12.1981 do sierpnia 1982 w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, w warunkach ogłoszonego stanu wojennego, nie odstąpił od działalności związkowej zawieszonego NSZZ „Solidarność”, biorąc udział w organizowaniu systemu drukowania oraz kolportażu pism i ulotek, w tym „Zawsze Solidarni”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”. Uniewinniony i zwolniony z aresztu na mocy wyroku z dn. 28.03.1983. IPN By 51/200-204 (So.W.436/82)
Akta operacyjno-śledcze Materiały dot. akcji prewencyjnych zatrzymań oraz przeszukań mieszkań u osób podejrzanych o kontynuowanie działalności opozycyjnej, w związku z planowanymi demonstracjami z okazji przypadających rocznic i świąt nieuznawanych przez władze. Mieszkanie J. Pińkowskiego przeszukano 29.04.1983 na wniosek Wydz. V KWMO Łódź. IPN Ld pf 15/397 t. 1-2 (1474/III-N)
.