Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Iżycki-Herman
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 07-08-1948
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Iżycki-Herman Jerzy był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" pełniącym funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Giżycku. Inicjator zaplanowanego na dzień 31.03.1981 strajku w powyższym urzędzie, jednak z braku poparcia tej inicjatywy ze strony pracowników przystąpiono do normalnej pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego dokonano przeszukania pomieszczenia służbowego Iżyckiego-Hermana, gdzie odnaleziono biuletyny informacyjno-prasowe Oddziału Zarządu Regionu w Giżycku oraz inne materiały sygnowane przez NSZZ "Solidarność", ponadto przeprowadzono z w/w rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, w wyniku której zaniechał on prowadzenia działalności związkowej "lecz w dalszym ciągu był wrogo ustosunkowany do organów MO i SB". Za powyższe kontrolowany w ramach KE krypt. "Działacz". W dniu 17.05.1982 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania w/w z wynikiem negatywnym. Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej działalności". IPN Bi 06/429 (475/II)
.