Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Sucha Beskidzka
Data urodzenia: 21-10-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Nowak został zarejestrowany 04.03.1982 przez Wydział V KWMO w Bielsku Białej pod nr rej. BB 5964 jako figurant SOS krypt. "Koło". Za kontynuowanie działalności związkowej został internowany 27.03.1982. Po wszczęciu postępowania przez prokuraturę internowanie przekształcono w areszt 05.04.1982. Skazany przez Sąd WOW 01.07.1982 na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. SOS "Koło" po procesowej realizacji sprawy zakończono i złożono 23.09.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Bielsku Białej pod. sygn. 1247/II-gr. Akta zniszczono w WOG WUSW w Bielsku Białej 15.01.1990. Akta 1247/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Nowak był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Kret" nr rej. BB 8868. Został zarejestrowany 17.04.1984 przez Pion V SB RUSW w Andrychowie. Był podejrzany o kolportaż ulotek "Zomorządność" na terenie Wytwórni Silników w Andrychowie. SOS zakończono 08.11.1985 w związku z ujawnieniem sprawcy kolportażu. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Bielsku Białej pod sygn. 2246/II. IPN Ka 047/1498 (2246/II)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej J. Nowaka i innych. Był oskarżony o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 do marca 1982 r. w Andrychowie, kontynuował działalność w ramach NSZZ "Solidarność", drukował, gromadził i przechowywał oraz rozpowszechniał wydawnictwa bezdebitowe. Zakwalifikowano to jako przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3, 4 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk. Skazany 01.07.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w ZK we Wrocławiu i Krakowie. Zwolniony w 1983 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku Białej 25.07.1983 darował resztę kary na zasadzie amnestii. IPN BU 1357/409-411 (SoW 445/82)
.