Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Kozik
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 19-02-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Ppl Rz 233/11, zarządzenie z dn. 16.02.2012 dot. Henryka Kozika. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w okresie od 15.05.1982 do 10.07.1982 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-060/426 (907/II)
Akta internowanego Internowany w okresie 15.05.1982-10.07.1982 w OO Rzeszów-Załęże z powodu nawiązywania kontaktów z działaczami NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-52/464
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W okresie 17.06.1982-19.03.1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Powielacz". Sprawa dot. "wrogiej działalności" aktywistów NSZZ "Solidarność" w Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan". Materiały o sygn. 959/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolne-dochodzenia Kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Sanoka. Dochodzenie zostało warunkowo umorzone z okresem próby na okres 2 lat. IPN-Rz-071/108 (162/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W okresie od 15.11.1984 do 22.04.1986 w/w był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Związek" dot. działalności NSZZ "Solidarność" w fabryce "Autosan". Podejrzewany o kolportaż nielegalnych ulotek. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Prokuratury Rejonowej w Sanoku gdzie została umorzona. Materiały o sygn. 1340/II zostały zniszczone. Wpisu dokonano na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Od 9.05.1986 zarejestrowany do SO krypt. "San". Z dniem 17.10.1988 przerejestrowany do SOR krypt. "Inicjatywa". Materiały zniszczono. Wpis sporządzono na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta Administarcyjne Figuruje w meldunkach dziennych WUSW w Krośnie do MSW z których treści wynika, że należał on do grupy organizującej "Solidarność" na terenie Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan". IPN-Rz-01/61 (635/63) t. 2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W okresie od 17.10.1988 do 24.08.1989 w/w rozpracowywany był w ramach SOR krypt. "Inicjatywa" z powodu podejrzeń o "wrogą działalność w środowiskach". Akta o sygn. 2065/II zostały zniszczone. Wpis sporządzono w oparciu o materiały ewidencyjne.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Kolektyw" która dotyczy kontroli operacyjnej Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Krośnie. IPN-Rz-038/28 (56/IV)
.