Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hanna Maria
Nazwisko: Baraniecka
Nazwisko rodowe: Świeżyńska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-01-1926
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na członków nielegalnej organizacji pn. "Brygady Biało-Czerwone" (Brygady Biało-Czerwone Obwód "S", BBC) działającej na terenie Kętrzyna, Korsz oraz Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja zajmowała się redagowaniem, sporządzaniem, rozpowszechnianiem antypartyjnych, antypaństwowych i antysocjalistycznych ulotek i plakatów, kolportażem literatury bezdebitowej oraz organizowaniem akcji sabotażowych. Hanna Baraniecka (w aktach jako Maria Baraniecka) - członek BBC, dostarczała papier do produkcji ulotek oraz kolportowała je na terenie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie. Członkowie BBC byli wielokrotne zatrzymywani, przesłuchiwani, przeprowadzano z nimi rozmowy ostrzegawcze oraz przeszukania, co doprowadziło do zaprzestania prowadzenia działalności przez organizację. Materiały o sygn. 12595/II zniszczono w 1987. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2412/1-7 (2708/2).
Charakterystyka Charakterystyka nr 164 nielegalnej organizacji "BBC" działającej na terenie Kętrzyna, Korsz i Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja powstała 15.12.1981 na bazie działaczy i członków "Solidarności" i była odpowiedzią na stan wojenny i zdelegalizowanie NSZZ „Solidarność”. Działalność "BBC" polegała na organizowaniu oporu wobec państwa i jego organów poprzez sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek oraz organizowanie sabotażu. Hanna Baraniecka dostarczała papier do produkcji ulotek oraz kolportowała je w miejscu pracy - w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie. W dniu 25.07.1983 funkcjonariusz SB przeprowadził z nią rozmowę. Nie przyznała się do przynależności ani działalności w ramach BBC, odmówiła propozycji w sprawie ujawnienia się. IPN Bi 065/192 (971/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadsyłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985". Informacje dotyczące Hanny Baranieckiej zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW w Olsztynie i dotyczą jej działalności w organizacji BBC. IPN BU 0326/558 t. 3 (11/IX/70 t. 1).
.