Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabryel Marek
Nazwisko: Bilski
Miejsce urodzenia: Oblas
Data urodzenia: 18-03-1949
Imię ojca: Edward
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Poligrafia" nr rej. 7894 w dn. 8.01.1982 w związku z udziałem w kolportażu nielegalnych ulotek. Dn. 6.12.1982 przekwalifikowano na KE krypt. "Operator" nr rej. 7933. Akta o sygn. II/583 wybrakowano dn. 24.01.1990; wpis na podstawie zapisów ewidenc.-kartot.
Akta śledcze Występuje w materiałach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego i osób przewidzianych do internowania na terenie woj. radomskiego. IPN Ra 04/229 (230/III)
Akta śledcze Akta przeciwko grupie osób kontynuujących działalność w zawieszonym związku NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Wobec G. Bilskiego zastosowano areszt tymczasowy od 8.01.1982. Dn. 21.01.1982 skierowano akt oskarżenia do sądu. Dn. 3.05.1982 Sąd Wojewódzki w Radomiu skazał go na 10 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ra 04/261 (III/262)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób oskarżonych o prowadzenie działalności związkowej i kolportaż ulotek (art. 46 ust. 3 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym). G. Bilski występuje w sprawie jako jeden z oskarżonych. Został zatrzymany dn. 6.01.1982 i dn. 8.01.1982 tymczasowo aresztowany, umieszczony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dn. 3.05.1982 SW w Radomiu skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W materiałach znajdują się akta postępowania prokuratorskiego nr DS 82/82/S prowadzonego w okresie 08.01.1982-21.01.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Radomiu. IPN Ra 8/6 (II K 9/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 6.12.1982 zarejestrowany jako KE krypt. "Operator" nr rej. 7933. Dn. 29.11.1984 przekwalifikowano na SOR. Dn. 16.11.1987 materiały włączono do SOR krypt. "Berło" nr rej. 12061. Zarchiwizowano do nr II/1099, Akta zniszczono w 1990 r. Akta o sygn. II/1099 wybrakowano dn. 24.01.1990 r.; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartot.
Materiały ewidencyjne Zapis na karcie Pz-35 dot. zastrzeżenia wyjazdów do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej w okresie od 7.04.1986 do 7.04.1988. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Berło" dn. 16.11.1987. Dn. 25.11.1988 przerejestrowany do SOR krypt. "Rondo". Akta o sygn. II/1102 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Rondo" dn. 25.11.1988 z nr 7933 w związku z "wrogą działalnością w środowisku". Rozpracowanie zakończono dn. 19.09.1989. Dn. 23.09.1989 materiały złożono do archiwum pod nr II/1099. Wybrakowano dn. 24.01.1990. Akta o sygn. II/1099 wybrakowano dn. 24.01.1990; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartot.