Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef Janusz
Nazwisko: Użycki
Miejsce urodzenia: Kiertyn
Data urodzenia: 01-12-1932
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy zawodowy, generał broni od 27.09.1984r. W PZPR od 1951 roku. Służbę w LWP rozpoczął w dniu 25.09.1950 roku jako podchorąży w Oficerskiej Szkole Piechoty Nr 1. Następnie, w okresie od 1.09.1952 do 31.10.1954r. w 4 Pułku Piechoty; od 5.10.1959 do 29.10.1961r. adiutant dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego; następnie w okresie od 14.08.1968 do 28.08.1969 roku Dowódca 10 Pułku Czołgów Średnich 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej; w 1968 roku brał w operacji DUNAJ; w okresie od 29.08.1969 do 10.10.1976 w 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej, będąc kolejno: szefem sztabu, p.o. dowódcy i dowódcą dywizji; następnie od 11.10.1976 do 31.03.1983 roku szef sztabu, p.o. dowódcy i dwódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego; w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w okresie od 1.04.1983 do 16.09.1990 roku, w tym czasie Zastępca Szefa Sztabu Generalnego ds. Operacyjnych i od 9.12.1983r. Szef Sztabu Generalnego WP i wiceminister Obrony Narodowej. Ukończył następujące szkoły i odbył szkolenia: Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 od 25.09.1950 do 31.08.1952r.; Akademia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - fakultet ogólnowojskowy w okresie od 1.11.1954 do 30.09.1957r.; Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR od 1.09.1971 do 30.08.1973r.; Kurs Przeszkolenia Operacyjno-Strategicznego w ZSRR [brak bliższych danych], w okresie od 1.11.1979 do 31.12.1979r.
Delegat na V, VII-IX Zjazd PZPR.
Źródło: IPN BU 2216/7, k. 1-2, 4-4v, 11,12,14, 25, 27.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Oddziałowa Organizacja Partyjna Wydziału Operacyjnego Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 1963 1964 IPN BU 2216/7, k. 38.
Sekretarz Oddziałowa Organizacja Partyjna Wydziału Operacyjnego Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 1964 1965 IPN BU 2216/7, k. 36-37.
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna Wydziału Operacyjnego Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 1966 IPN BU 2216/7, k. 30-33.
Członek Komitet Wojewódzki Zielona Góra PZPR 04-1975 IPN BU 2216/7, k. 16.
Członek Komitet Partyjny Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 04-1975 IPN BU 2216/7, k. 16.
Członek Egzekutywa Komitet Partyjny Śląskiego Okręgu Wojskowego Wrocław PZPR 04-1975 IPN BU 2216/7, k. 16.
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 21-07-1983 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 165-166; IPN BU 2216/7, k. 12; IPN BU 1585/17379, s. 2.