Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Zaniewski
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 02-09-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Borek” zarejestrowano w ewidencji operacyjnej dn. 5.01.1982 na fakt ogłoszenia strajku w KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14-18.12.1981. Strajkujący domagali się uwolnienia osób zatrzymanych w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Krzysztof Zaniewski występuje w sprawie jako jeden z aktywnych uczestników strajku; został zarejestrowany do SOR dn. 22.05.1982 do numeru KA-49774. Za udział w strajku został zwolniony z pracy. Sprawę zakończono po osądzeniu najaktywniejszych uczestników strajku przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Dn. 4.04.1984 materiały sprawy operacyjnej przesłano do archiwum. IPN Ka 048/1112 (40790/II)
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 4/81 z dn. 16.12.1981, ponieważ był „organizatorem strajku okupacyjnego w KWK »Borynia«”. Jako miejsce internowania wskazano OO w Jastrzębiu-Szerokiej. Od dn. 29.12.1981 tymczasowo aresztowany i przeniesiony do Aresztu Śledczego w Katowicach. IPN Ka 036/2274 (38492/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa, prowadzonego od 21.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl-II-20/81). Śledztwo dotyczyło osób oskarżonych o działalność związkową i organizowanie strajku pracowniczego na terenie KWK „Borynia” w okresie 14-18.12.1981. K. Zaniewski został zatrzymany dn. 16.12.1981 i internowany; od dn. 29.12.1981 tymczasowo aresztowany. Dn. 6.01.1982 został oskarżony o to, że „w dn. 16.12.1981 r. w Jastrzębiu-Zdroju, będąc członkiem NSZZ „Solidarność” w zmilitaryzowanej KWK „Borynia” mimo zawieszenia działalności w/w związku dekretem z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od uczestnictwa w działalności tego związku, nawoływał do organizowania, a następnie kontynuowania strajku w tej kopalni, kierował działalnością strajkową wraz z innymi osobami, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym”. Dn. 6.01.1982 zamknięto śledztwo w sprawie. IPN Ka 029/694 (9315/III)
Akta sądowe Dn. 23.01.1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu SOW we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach. Uznany winnym następującego czynu: „dn. 16.12.1981 r. (…) nie odstąpił od udziału w działalności związkowej, która została zawieszona i chcąc, aby strajk był kontynuowany podżegał do dalszej akcji strajkowej w ten sposób, że nawoływał załogę do niepodejmowania pracy i nieposłuszeństwa wobec dyrekcji oraz wskazywał ujemne konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego”. Skazany na 3 lata więzienia oraz karę pozbawienia praw publicznych przez 2 lata. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa wyrokiem z 16.06.1982 poprawił kwalifikację prawną czynu. Warunkowo zwolniony w trybie ułaskawienia przez Radę Państwa 19.04.1983. Postanowieniem Sądu SOW we Wrocławiu z 5.08.1983 darowano karę dodatkową pozbawienia praw publ. i skrócono okres próby do 31.12.1985. Dn. 30.10.1989 postanowieniem Sąd SOW przebaczył i puścił w niepamięć skazanie za występek oraz zarządził zatarcie skazania. IPN Wr 101/356-358 (SoW 43/82 t. 1-3)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego, a następnie więźnia. Krzysztof Zaniewski był przetrzymywany kolejno: od dn. 30.12.1981 w Areszcie Śledczym w Katowicach (nr ewid. 32/81), od dn. 22.02.1982 w Zakładzie Karnym w Raciborzu (4/82), od dn. 7.06.1982 w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich (19/82), od dn. 28.09.1982 w Zakładzie Karnym w Kłodzku (29/82). Zwolniony dn. 27.04.1983 na mocy uchwały Rady Państwa nr PU-1111-41-83 z dn. 19.04.1983, która skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. poprzez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Wr 135/201 (549/83)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-I-526/BT (od dn. 22.01.1982 do odwołania) z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” oraz organizowania i kierowania strajkiem w KWK „Borynia” w dniach 14-18.12.1981. Zastrzeżenie odnotowano również w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-48397. IPN Ka 204/21787 (EAWO 21787)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Najwyższego–Izby Wojskowej w Warszawie z dn. 2.06.1992 (sygn. akt WO.77/92) uniewinniony od przypisanych mu czynów wyrokami z dn. 23.01.1982 i 16.06.1982. IPN Wr 101/359 t. 1 (SoW 43/82 t. 4)
.