Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Aleksander
Nazwisko: Biel
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 06-11-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Aleksander Biel został zarejestrowany 15.07.1976 pod nr. 1717 przez Wydział IIII KWMO w Radomiu, w kategorii „meld[unek] oper[acyjny]”. 2.08.1976 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) (brak kryptonimu). Figurant uczestniczył w wydarzeniach Radomskiego Czerwca 1976. Na karcie EO-4 zapisano, że „rzucał kamieniami w budynek Urzędu Woj[ewódzkiego] [oraz] atakował KWMO w Radomiu”. Zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 2 miesiące aresztu oraz 2.000 zł. grzywny. Sprawę zakończono 4.03.1977 z powodu skierowania materiałów do sądu. 24.08.1977 akta zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Radomiu pod sygn. 167/II. IPN Ra 05/140 (167/II).
Akta śledztwa przeciwko Andrzejowi Aleksandrowi Bielowi, który „uczestniczył w zajściach ulicznych w Radomiu, rzucał kamieniami do funkcjonariuszy MO i w okna budynku Urzędu Woj[ewódzkiego] w Radomiu”. W dniu 29.06.1976 tymczasowo aresztowany. W dniu 29.07.1976 Prokuratura Rejonowa w Radomiu sporządziła akt oskarżenia. 20.12.1978 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Radomiu pod sygn. 44/III. IPN Ra 04/43 (44/III).
Akta sprawy karnej przeciwko Andrzejowi Aleksandrowi Bielowi – uczestnikowi wydarzeń Radomskiego Czerwca 1976. Dnia 24.08.1976 skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu na karę 2 lat pozbawienia wolności i 3.000 zł. kary pieniężnej. 28.08.1977 uchwałą Rady Państwa PRL zwolniony warunkowo na pięcioletni okres próbny. IPN Ra 26/167 (II-Kp.1356/76, D.960) t. 1 i 2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Maniacy" nr. 2031 prowadzona od 08.11.19876 przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej MO w Radomiu dotycząca wydarzeń czerwcowych w Radomiu w 1976 r. Celem sprawy było rozpracowanie kontaktów KSS KOR na terenie Radomia. Andrzej Biel występuje w wykazie osób proponowanych do zwolnienia jako „skazany z art. 275 par. 1 i 2 kk. na 2 lata pozbawienia wolności za udział w zbiorowym zniszczeniu mienia i zamach na osobę”. Sprawę zakończono 18.06.1979. IPN Ra 05/226 t. 3 (262/II).
Akta dochodzenia w sprawie wydarzeń czerwcowych w Radomiu w 1976 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Radomiu. Andrzej Biel występuje w wykazie osób przewidzianych do zwolnienia z zakładów karnych i aresztów śledczych, w „dokumentacji osób ukaranych przez Kolegium ds. Wykroczeń w trybie przyspieszonym zatrzymanych w wypadkach czerwcowych w 1976 r.”. Ww. brał udział w zbiegowisku przed Urzędem Wojewódzkim w Radomiu za co został zatrzymany w dniu 28.06.1976. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał ww. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu wykonywania kary na okres 4 lat i 2000 zł grzywny. Z aresztu zwolniony w dniu 04.10.1976”. Od czasu opuszczenia aresztu nie podejmował żadnej „wrogiej” działalności ani nie kontaktował się z przedstawicielami KOR. W dniu 07.08.1979 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Radomiu. IPN Ra 08/107 (IV/108).
.