Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz Ryszard
Nazwisko: Antoniak
Miejsce urodzenia: Ostrów Lubelski
Data urodzenia: 11-11-1970
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Barbara Ewa


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Lublin 01-01-2007
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
84 Ppl/Lu/08 zarządzenie z dnia 22.10.2008 r. dotyczące Dariusza Ryszarda Antoniaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.