Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bernard
Nazwisko: Łukaszek
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 12-09-1959
Imię ojca: Marian
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Łukaszek występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Omega" jako „uczestnik zebrania o charakterze antysocjalistycznym w dniu 19.01.1980 w mieszkaniu figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. >Omega< nr rej. 17996”. Sprawę tę prowadziła SB z Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Dnia 16.02.1981 zdjęto ją z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy pod sygn. 5860/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 10.01.1980 SB z Wydz. III KW MO w Toruniu rozpoczęła Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pakt” nr rejestr. 5378. Sprawa ta została założona w związku z zebraniami "nieformalnej grupy antysocjalistycznej" i próbą utworzenia na terenie Torunia komórki „Konfederacji Polski Niepodległej” (SB nie chciała dopuścić do rozpowszechnienia działalności KPN w środowisku akademickim). Andrzej Łukaszek, student II roku Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był uczestnikiem spotkania grupy osób zaangażowanych w początkową działalność „KPN-u” z przedstawicielem „Ruchu Młodej Polski” z Gdańska. To spotkanie zorganizowano dn. 19.01.1980 w prywatnym mieszkaniu w Bydgoszczy. W tym dniu Andrzej Łukaszek został zatrzymany w areszcie na 48 godzin. Dn. 20.02.1980 z ww. przeprowadzono "rozmowę operacyjno-ostrzegawczą". Z kolei dn. 19.03.1980 Andrzej Łukaszek brał udział w rozlepianiu antywyborczych plakatów na terenie Torunia o treści „Pamiętaj masz prawo nie głosować”. Prowadzenie ww. sprawy zakończono dn. 27.06.1980 w związku z ustaleniem osób zaangażowanych w założenie komórki „KPN-u” w Toruniu oraz w związku z niedopuszczeniem do jej rozwoju. Osoby "przechodzące" w tej sprawie, jak A. Łukaszek, miały zostać poddane dalszej kontroli operacyjnej w ramach SOR krypt. „Mafia”. IPN By 081/327 (554/II).
W październiku 1982 Andrzej Łukaszek został oskarżony o to, że dnia 1.10.1982 w Toruniu wraz z innymi osobami znieważył funkcjonariuszy MO "używając pod ich adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe". Przez Sąd Rejonowy w Toruniu został uznany winnym zarzucanego mu czynu (dn. 2.10.1982) i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności (w zawieszeniu na okres 2 lat) oraz karę 20 godzin pracy na cele społeczne (w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku). Sąd Wojewódzki w Toruniu wyrokiem z 16.11.1982 (II Kr. 397/82) uchylił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 30.07.1983 (II K. 1328/82) postępowanie wobec Andrzeja Łukaszka zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 134/168.
.