Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Adam
Nazwisko: Lipiński
Miejsce urodzenia: Łomianki
Data urodzenia: 29-08-1954
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 29.01.1982 Jacek Lipiński (wówczas pracownik Huty „Warszawa”) został zarejestrowany pod nr. 32874 przez Wydział V KSMO w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Sekretarz”. Podstawą do rejestracji była działalność J. Lipińskiego w strukturach KZ NSZZ "Solidarność" jako sekretarza Komisji. W oparciu o agenturalne doniesienie od TW „Jacek”, 7.02.1985 KE włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Seweryn” nr rejestr. 41058 prowadzonej ze względu na aktywność w ruchu związkowym. 26.05.1986 wyłączono ze sprawy nr 41058 materiały dot. J. Lipińskiego i włączono do SOR krypt. „Matryca” nr rejestr. 36578. W dn. 5.08.1987 przekwalifikowano na KE krypt. „Jacek” nr 32874. Kontrolowany z uwagi na to, że był członkiem kierownictwa wydziałowej organizacji NSZZ „Solidarność” Huty „Warszawa”. KE zakończono dn. 2.05.1989, po czym 22.09.1989 złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 10312/II. Materiały zostały zniszczone zgodnie z protokołem brakowania akt nr EO-084/89 z dn. 12.12.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta dotyczące sprawy karnej oraz śledztwa prowadzonego przeciwko Jackowi Lipińskiemu. Był oskarżony o to, że: "w dniach 13-14 grudnia 1981 w Warszawie, jako Sekretarz d/s organizacyjnych Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< w Hucie >Warszawa<, pomimo zawieszenia działalności tego związku kontynuował jego pracę, a następnie działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem zorganizował i kierował nielegalnym strajkiem w wymienionej fabryce", tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 kk i art. 4 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązującego stanu wojennego (Dz. U. 29 poz. 156). Wyrokiem z dnia 11.01.1982 Sąd Wojewódzki w Warszawie w IV Wydziale Karnym orzekł, że "oskarżonego Jacka Adama Lipińskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów". IPN BU 446/4 t. 1-6 (IV K. 633/82).
.