Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Łaba
Miejsce urodzenia: Czyżew-Osada
Data urodzenia: 03-01-1953
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Alina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3.02.1982 Mieczysław Łaba (działacz NSZZ "Solidarność" zatrudniony wówczas w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim) został zarejestrowany pod nr 6037 przez Wydz. V KW MO w Siedlcach jako osoba do Sprawy Obiektowej krypt. „Mazowsze-IV” nr rejestr. 5588. Sprawa ta została założona dn. 18.05.1981 przez SB z Wydz. III-A KW MO. Brak możliwości ustalenia konkretnej przyczyny tej rejestracji. Dnia 16.07.1982 ww. został przerejestrowany do kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Łabędź”. Powód: „Działalność w NSZZ >Solidarność< godząca w interesy PRL – internowany. Po zwolnieniu z internowania zachodzi potrzeba objęcia ww. kontrolą w ramach kwestionariusza ewidencyjnego”. W dniu 15.11.1982 akta tego Kwestionariusza przekazano do Wydz. IV KW MO w Siedlcach, a 11.05.1983 do pionu IV KMO w Sokołowie Podlaskim. Prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 15.01.1990, ponieważ tego dnia "zaprzestano dalszego zainteresowania operacyjnego", a jej materiały „nie przedstawiały wartości operacyjnej i jednostka [SB] zniszczyła je we własnym zakresie”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Mieczysław Łaba jako etatowy pracownik zakładowej „Solidarności” w Zakładach Mięsnych Sokołów Podlaski był internowany od dnia 13.12.1981 do 23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Białej Podlaskiej oraz w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie (od 9.02.1982). Jego internowanie nastąpiło na wniosek SB z Wydz. Śledczego KW MO w Siedlcach - w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła". IPN Lu 23/235 (95/VII/82).
.