Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks Zdzisław
Nazwisko: Łakomiec
Miejsce urodzenia: Brzezinki
Data urodzenia: 24-05-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.04.1982 Feliks Łakomiec (inżynier architekt, wówczas główny projektant w przedsiębiorstwie „Inwestprojekt” Kielce) na podstawie "materiałów agenturalnych" został zarejestrowany pod numerem 20979 przez SB z Wydz. V KW MO w Kielcach jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Lada” nr 17371. Sprawa została założona dn. 26.07.1979 przez Wydz. III „A” KW MO w Kielcach i dot. operacyjnego "zabezpieczenia" instytucji należących do Wojewódzkiego Kompleksu Handlu Wewnętrznego - w celu "ujawnienia nieprawidłowości" w funkcjonowaniu tej instytucji oraz zapobiegania "naruszaniu przepisów o ochronie tajemnicy państwowej". Odnotowano, iż powodem objęcia Feliksa Łakomca operacyjną kontrolą była jego „negatywna, pozastatutowa działalność w NSZZ >Solidarność< Kielce”. Dnia 19.12.1989 wycofano rejestrację ww. osoby, a zebrane na F. Łakomca materiały "komisyjnie zniszczono" (nr PBA – 427/89). Sprawę krypt. „Lada” z dniem 8.01.1990 zdjęto z ewidencji, jej akta złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 2963/IV. IPN Ki 014/1920 (2963/IV).
Akta internowania Feliksa Łakomca. Został on internowany na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Kielcach w dniu 15.12.1981. W zachowanych materiałach znajdują się też: wniosek o internowanie, decyzja nr 335/81 z 15.12.1981 o internowaniu ww., odwołanie F. Łakomca od decyzji o internowaniu (rozpatrzone odmownie). Ponadto akta te zawierają prośbę ww. o umożliwienie mu emigracyjnego wyjazdu - wraz z rodziną. Dnia 30.04.1982 decyzją nr 245/82 uchylono internowanie F. Łakomca. Materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Kielcach pod sygn. IV/2346 poz. 186. IPN Ki 07/185 (IV/2346/186), IPN Ki 028/185 (2346/186/4) mikrofilm.
Akta internowanego Feliksa Łakomca były prowadzone przez Areszt Śledczy Kielce. Zapisy w tych aktach stwierdzają m.in., że ww. został internowany dn. 15.12.1981 i przebywał w Areszcie Śledczym w Kielcach w okresie od 15.12.1981 do 30.04.1982. W aktach tych znajdują się dokumenty dotyczące przebiegu zatrzymania, więzienia i zwolnienia Feliksa Łakomca, w tym nakaz zatrzymania i doprowadzenia z dnia 15.12.1981, decyzja KW MO o internowaniu oraz decyzja o uchyleniu internowania. IPN Ki 45/266 (8/I/81).
.