Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Ferdynand
Nazwisko: Łaś
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-03-1929
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Poznaniu z lat 1952-1963 informują, że Jerzy Łaś został oskarżony o to, iż „w okresie od wiosny 1946 do jesieni 1951 przechowywał bez zezwolenia władz broń palną” ("karabin maszynowy z amunicją" w piwnicy domu w Poznaniu). Wyrokiem WSR w Poznaniu z 16.07.1952, ww. został skazany na karę 5 lat więzienia. Postanowieniem z 30.09.1952 Najwyższy Sąd Wojskowy w W-wie (po uwzględnieniu skargi rewizyjnej WPR) uchylił wyrok WSR w Poznaniu z 16.07.1952 i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Wyrokiem WSR w Poznaniu z 22.01.1953 J. Łaś został uznany winnym nielegalnego przechowywania broni i skazany na karę 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Na mocy amnestii karę tę złagodzono następnie do 3 lat i 8 miesięcy więzienia. Postanowieniem WSR w Poznaniu z 9.09.1953 J. Łasiowi "udzielono przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku". Postanowieniem WSR z 1.09.1954 udzielono mu dalszej przerwy w odbywaniu kary. Prokurator Wojewódzki w Poznaniu postanowieniem z 24.08.1955 udzielił kolejnej przerwy w odbywaniu kary - na okres 6 miesięcy. Postanowieniem Prokuratury Woj. w Poznaniu z 24.05.1956 na mocy amnestii darowano mu resztę kary. A na mocy decyzji Rady Państwa PRL z 7.05.1963 zarządzono "zatarcie skazania". IPN Po 77/438 t. 1-2 (Sr 212/52, Sr 107/52, Pr. II 24/52), IPN Po 77/945 (Sr 212/52).
Jerzy Łaś występuje - wraz z innymi więźniami - w materiałach ewidencyjnych Aresztu WUdsBP w Poznaniu, Centralnego Więzienia w Rawiczu i Centralnego Więzienia w Poznaniu z lat 1951-1957. Te materiały to: Księga Główna aresztu WUdsBP w Poznaniu za lata 1951-1956, Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za rok 1954, Skorowidz do księgi więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1953-1955, Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1950-1957, Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1955-1956, Księga główna więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1952-1953 oraz Księga główna więźniów Centralnego Więzienia w Poznaniu za lata 1950-1952. IPN Po 06/117 t. 5, IPN Po 3/50, IPN Po 3/51, IPN Po 3/52, IPN Po 3/53, IPN Po 3/39, IPN Po 3/84.
Dnia 21.11.1960 Jerzy Łaś został zarejestrowany przez SB z KP MO Wąbrzeźno jako główny figurant Sprawy Operacyjnej Obserwacji o krypt. „Jeleń” (nr rej. 210/60). Brak możliwości ustalenia powodów tej rejestracji i obserwacji. W dniu 13.04.1961 sprawę tę zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy pod sygn. 2218/61. Materiały zniszczono na podstawie protokołu brakowania nr 4 (brak daty). Brak materiałów. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z roku 1963. Dnia 23.05.1963 Jerzy Łaś otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych", które następnie anulowano w dniu 15.10.1963. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.