Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Piotr
Nazwisko: Ławacz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 16-09-1937
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Zagubiony" nr rej. 2295 prowadzona przez Samodzielną Grupę Operacyjna MSW na 15 osób. Główny figurant był podejrzany o uprowadzenie i zabójstwo Bohdana Piaseckiego w Warszawie w dniu 22.01.1957, tj. o czyn z art. 225 § 1 kk. Prokuratura Generalna dnia 26.02.1970 na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk śledztwo umorzyła (brak dowodów winy). Pozostałe osoby w sprawie (w tym Włodzimierz Ławacz) przechodzą jako kontakty głównego figuranta. Akta otrzymały sygnaturę 51107/II, mikrofilm 8614/2. IPN BU 003189/1 (51107/II).
W dn. 24.07.1972 Włodzimierz Ławacz (pracownik naukowy, adiunkt w Zakładzie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym) na podstawie „dokumentu >W<” został zarejestrowany przez pion III KPMO w Nowym Dworze Mazowieckim jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Kontakt” i nr. 7393. Charakter podejrzenia: „przekazanie opracowań naukowych z zakresu hydrobiologii do USA”. Dnia 26.06.1975 przekazano do KSMO, gdzie 24.07.1975 sprawa została zarejestrowana pod nr. 12836 przez Wydz. III. W dniu 23.04.1976 zdjęto z ewidencji z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” KSMO pod sygn. 3848/II zostały zniszczone. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Przeciwko Włodzimierzowi Ławaczowi Wydział Śledczy SUSW prowadził postępowanie nr RSOW-2086 o wykroczenie z art. 52a § 1, pkt. 1 KW. Postanowieniem Nr WSA-I-6127/1/87 z dnia 24.02.1987 Przewodniczący Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku dzielnicy Warszawa-Żoliborz odmówił wszczęcia postępowania p-ko ww. motywując to tym, iż gromadzenie i przechowywanie „nielegalnych wydawnictw” nie stanowi wykroczenia. IPN BU 01326/525 (20/86).
Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko Włodzimierzowi Ławaczowi z art. 52a § 1 pkt 2 KW. Orzeczeniem (nr A-1427/87) z 16.09.1987 – Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz uznało Włodzimierza Ławacza winnym wykroczenia z art. 52a § 1 pkt 2 KW polegającego na tym, iż „od bliżej nieustalonego czasu do dnia 29.10.1986 podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego przez gromadzenie i przechowywanie w miejscu pracy, tj. Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, w celu rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw w ilościach od 10 do 20 szt. m.in. >Tygodnika Mazowsze<, >Głosu Wolnego Ursusa<” i ukarało grzywną w wysokości 35.000 zł oraz karą dodatkową w postaci przepadku dowodów rzeczowych. W. Ławacz przyznał się jedynie do przechowywania wspomnianych wydawnictw, natomiast nie wyjaśnił źródła pochodzenia tychże wydawnictw. IPN BU 01326/525 (20/86).
Włodzimierz Ławacz otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr. Z-I-1031/69, które obowiązywało od 12.06.1969 do 5.09.1972. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.