Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: Mława
Data urodzenia: 06-04-1954
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.10.1980 Jan Łukasik (wówczas pracownik Zakładów Mięsnych w Mławie) został zarejestrowany pod nr 1824 przez SB z Wydz. III-A KW MO w Ciechanowie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Tusza” o nr 1818 założonej dnia 9.10.1980. Materiały tej sprawy dotyczyły strajku zorganizowanego przez pracowników w Zakładach Mięsnych w Mławie - podległych Okręgowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Mięsnego w Warszawie. Jan Łukasik był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w dniu 9.10.1980. Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Tusza” - prowadzoną przez Wydz. III-A KW MO - zakończono dnia 24.03.1981 "poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych". W dniu 27.04.1981 zdjęto ją z czynnej ewidencji, następnie materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Ciechanowie pod sygn. 353/II. IPN BU 0904/248 (353/II), IPN BU 01329/249 (353/2) mikrofilm.
W dniu 14.12.1987 Jan Łukasik został zarejestrowany pod nr 5893 przez pion VI SB RUSW w Mławie w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Grabarz”. Ta operacyjna kontrola dotyczyła ww. jako kolportera "nielegalnych wydawnictw" związku "Solidarność". W dniu 12.12.1989 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Ciechanowie pod sygn. 901/II. IPN BU 0904/725 (901/II).
.