Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Bolesław
Nazwisko: Bartoszcze
Miejsce urodzenia: Jaroszewice
Data urodzenia: 09-12-1946
Imię ojca: Michał
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w woj. bydgoskim. Pisma do Dep. III "A" MSW i jednostek niemilicyjnych. Roman Bartoszcze figuruje w "informacji dot. osób wchodzących w skład Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność Chłopska» w Bydgoszczy", sporządzonej 04.02.1981, jako członek tego prezydium. IPN By 077/492 (68/12)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na NSZZ «Solidarność» RI w Bydgoszczy. 12.03.1981 powstał Wojewódzki Komitet Strajkowy w Bydgoszczy, którego przewodniczącym został członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI «Solidarność» Roman Bartoszcze. 16.03.1981 w gmachu WK ZSL w Bydgoszczy odbył się chłopski strajk okupacyjny o zasięgu ogólnopolskim. Ww. był rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Delegat". Po powrocie z narady farmerów krajów EWG w Rzymie 30.07.1981 z ww. przeprowadzono rozmowę na temat jego pobytu we Włoszech. W aktach znajdują się doniesienia TW pseud. "Józef" dotyczące R. Bartoszcze z okresu 24.06.1981-17.07.1981. IPN By 069/1376 t. 1-2 (1386/IV)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie podłożenia ognia przez nieznanych sprawców pod gospodarstwo rolnicze Romana Bartoszcze w Sławęcinie w wyniku którego wybuchł pożar, który spalił budynek gospodarczy wraz z częścią sprzętów rolniczych. Śledztwo wszczęto 29.03.1981. Ekspertyzy przeprowadzone na potrzeby śledztwa nie wykluczyły samozapalenia oraz udziału osób trzecich. 11.05.1981 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowiła o umorzeniu śledztwa wobec braku dowodów zaistnienia przestępstwa. IPN By 99/1 t. 1-3; IPN By 99/2; IPN By 99/3
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z prowadzeniem działalności antysocjalistycznej w środowisku wiejskim na bazie NSZZ RI «Solidarność». Sprawę 25.02.1985 przejął do prowadzenia Pion VI RUSW w Inowrocławiu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 7335/II zniszczono. Materiałów o sygn. 7335/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Roman Bartoszcze figuruje na «wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania» sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. R. Bartoszcze występuje w aktach jako internowany do OO. we Włocławku na mocy decyzji nr 11/I/82 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy nr 57/81/U z 26.11.1982 internowanie wobec ww. uchylono. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 1)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 11/I/82 wydanej 13.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, ponieważ "może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny". Zwolniony 29.11.1982 na mocy decyzji nr 57/81/U o uchyleniu internowania wydanej 26.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 88/223 (31/82/163)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Delegat" dotyczącej innej osoby, działacza NSZZ «Solidarność». Sprawę 17.03.1983 przejął do prowadzenia KPMO/RUSW w Szubinie. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6643/II zniszczono. Materiałów o sygn. 6643/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN By 069/1376
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z utworzeniem w drugiej połowie 1982 i działalnością Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników- «Solidarność». Głównym celem organizacji była walka o niepodległość Polski. Roman Bartoszcze był członkiem kierownictwa OKOR-«Solidarność» przewidzianym przez przywódcę organizacji do objęcia funkcji szefa regionu bydgoskiego. Ww. był inwigilowany przez TW pseud. "Romek", TW pseud. "Michałowski", TW pseud. "Kamil Piwoński". IPN BU 0222/143 t. 4 (52959/II/4)
Teczka tajnego współpracownika [TW] TW pseud. "Aga" nr rej. 7159 został pozyskany do współpracy 29.05.1967, w 1976 współpracę rozwiązano. Pozyskany ponownie pod tym samym pseudonimem i zarejestrowany 20.07.1981 pod nr 22264 przez Wydz. IV KWMO w Szczecinie w celu kontroli NSZZ «Solidarność» Rolników Indywidualnych. W teczce pracy TW pseud. "Aga" znajdują się doniesienia z okresu 25.07.1981 - 07.09.1982 dotyczące R. Bartoszcze i odbytych z nim rozmów na tematy NSZZ RI «Solidarność», utworzenia federacji gmin w woj. szczecińskim. R. Bartoszcze 24.10.1981 był uczestnikiem drugiego posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSChZZ «Solidarność» w Warszawie. IPN Sz 0010/35 t. 2, 3 (IPN Po 0018/35, 40941/I)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Romana Bartoszcze znajduje się informacja, że ww. działacz NSZZ RI «Solidarność», członek ZSL w okresie od 30.05.1981 do 05.06.1981 przebywał w Rzymie na VII Kongresie Federacji Związków Zawodowych Rolników CISL. Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy zastrzegł ww. wyjazdy do WKŚ (wszystkich krajów świata) od 10.07.1983 do 10.07.1985. IPN By 680/58566 (EABY 58566/4218/Ino), dokumentacja kartoteczna.
Materiały ewidencyjne 01.02.1985 objęty obserwacją jako figurant pseud. "Roman" przez Wydz. "B" WUSW w Bydgoszczy. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.