Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Piotr
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Sławno
Data urodzenia: 21-10-1957
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Paweł Barański figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. słupskiego», któremu uchylono decyzję o internowaniu 29.12.1981. Ww. był aktywnym uczestnikiem strajków sierpniowych w Sławieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" w Sławnie, a następnie członkiem komitetu strajkowego. Ww. był członkiem MKK NSZZ "Solidarność" w Sławnie, wybrany na członka Zarządu Regionu Słupskiego, a następnie członek Prezydium. Został wybrany na delegata na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". Utrzymywał kontakty z działaczami KOR z Gdańska. IPN Gd 002/35 t. 1, 2, 4 (50/IV)
Akta internowanego Internowany 14.12.1982 do ZK w Wejherowie/OO w Strzebielinku na mocy decyzji nr 24 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Ww. był członkiem Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Słupsku, zwolennikiem KOR. Zwolniony 29.12.1981 na mocy decyzji nr 7 wydanej 29.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/2
Kwestionariusz Ewidencji [KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność". Od 12.04.1983 kontrolę prowadził RUSW w Sławnie. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 933/II zniszczono za protokołem brakowania nr 16 z 02.11.1989. Materiałów o sygn. 933/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działalności grupy "Orzeł" oraz rozpowszechniania na terenie Słupska nielegalnych ulotek nawołujących do akcji protestacyjnych. Protokół przeszukania wraz z oświadczeniem byłego działacza «Solidarności» Pawła Barańskiego został przesłany 17.05.1982 przez Zastępcę Kierownika Komisariatu MO w Sławnie do Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Słupsku. Akta kontrolne śledztwa 22.06.1983 złożono do archiwum pod sygn. 75/III. IPN Gd 012/51 (75/III)
.