Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Grzegorz
Nazwisko: Brzeski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 11-01-1960
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy odbudowy struktur NSZZ «Solidarność» w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Warma" w Grudziądzu. SOS "Stół" 27.10.1988 przekwalifikowano na SOR. Krzysztof Brzeski działał na rzecz odbudowy struktur związkowych w zakładzie. Był członkiem komitetu założycielskiego. Sąd Wojewódzki w Toruniu nie wydał zgody na rejestrację związku. Sprawę zakończono zgodnie z decyzją Dyrektora Dep. V MSW odnośnie objęcia kontrolą operacyjną struktur związkowych w ramach odrębnej sprawy obiektowej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2419/II zniszczono 02.02.1990. Z materiałów 25.10.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 2419/2. IPN By 0104/327 (mkf 2419/2)
.