Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Józef
Nazwisko: Dudojć
Miejsce urodzenia: Kęsowo
Data urodzenia: 13-09-1950
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Julianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 17.05.1982 pod nr 8019 do sprawy krypt. "Drukarz", nr rej. 7798, dotyczącej prowadzenia działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 900/II zniszczono 08.01.1990. Materiałów o sygn. 900/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Sprawa dotycząca osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. "Jodła" z terenu woj. toruńskiego. Ignacy Dudojć został internowany od 7.07.1982 do 08.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu, ponieważ po ogłoszeniu stanu wojennego inicjował działalność związkową, brał udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz internowanych i ich rodzin, na terenie zakładu pracy organizował redagowanie, wydawanie i kolportaż nielegalnych ulotek, utrzymywał kontakty z ekstremalnymi działaczami podziemnej «Solidarności», był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Drukarz". IPN By 082/1 t. 2 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 7.07.1982 na mocy decyzji nr 225/82 z 6.07.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzegał porządku prawnego w okresie trwania stanu wojennego". Zwolniony 8.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 238/82 wydanej 8.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 162/286 (286/11/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 8.07.1983 pod nr 9575 do SOR krypt. "Magazyn" nr rej. 8850 prowadzonej od 14.02.1982 do 27.08.1985 na kolportaż ulotek w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1510/II zniszczono 08.01.1990. Materiałów o sygn. 1510/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie operacyjne [Zab.] Zabezpieczony operacyjnie przez Insp. 2 WUSW w Toruniu. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.