Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Frankiewicz
Miejsce urodzenia: Lębork
Data urodzenia: 22-03-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Osoba Zabezpieczona [OZ] 09.07.1986 zarejestrowany pod nr 54437 do SOR krypt. "Ośmiornica" nr rej. 53650 prowadzonej w okresie od 14.03.1986 do 19.01.1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. 23.09.1989 przerejestrowany do kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. 23.09.1989 sprawę przejął do prowadzenia Pion V RUSW w Gdyni. Materiały dotyczące SOR krypt. "Ośmiornica" zniszczono. Materiały dotyczące ww. zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledcze Dokumentacja dotycząca ujawnień przestępczej działalności i zastosowania ustawy z dn. 17.07.1986 «o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw». E. Frankiewicz od jesieni 1984 do maja 1986 był członkiem «Solidarności Walczącej». W zakonspirowanej drukarni w Sopocie-Kamiennym Potoku ww. drukował nielegalne wydawnictwa sygnowane przez «Solidarność Walczącą», które następnie kolportował na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 11.09.1986 w Wydz. Śledczym WUSW w Gdańsku przyjęto oświadczenie o ujawnieniu działalności przestępczej od ww. IPN Gd 013/234 t. 1-2 (8691/III)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. 22.04.1988 przeszukano mieszkanie E. Frankiewicza, w trakcie którego znaleziono nielegalne wydawnictwa w tym m.in. «Kontakt», «Solidarność Walcząca». Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 4.06.1988 skierował wniosek o ukaranie ww. do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Gdyni za gromadzenie w celu rozpowszechniania wydawnictw, których treść mogła wywołać niepokój publiczny. 6.07.1988 E. Frankiewicz został ukarany przez kolegium karą grzywny oraz podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości. IPN Gd 77/14 t. 2
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w 1988. Edward Frankiewicz został zatrzymany 24.08.1988 po opuszczeniu kościoła przy ul. Portowej 2 w Gdyni, w którym miało odbyć się spotkanie dotyczące podjęcia czynności organizacyjnych w celu wywołania strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w dniu 25.08.1988. Przeszukano mieszkanie i osobę ww. 26.08.1988 ww. został przesłuchany. W toku prowadzonego postępowania nie uzyskano dostatecznych dowodów winy i ww. został zwolniony z aresztu. Z ww. Prokuratura Rejonowa w Gdyni przeprowadziła rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 18.07.1986 do 18.07.1988 wniesione przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. Zastrzeżenie anulowano 12.09.1988. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ w okresie od 07.07.1988 do 07.07.1990 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Zastrzeżenie anulowano 22.06.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.