Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Jan
Nazwisko: Koszytkowski
Miejsce urodzenia: Tropy Sztumskie
Data urodzenia: 05-11-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 20.01.1981 zarejestrowany pod nr 4717 przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu do SO krypt. "Ruch" nr rej. 4598 prowadzonej w okresie od 4.11.1980 do 16.06.1983 przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu. Od 10.07.1982 kontrolowany operacyjnie pod tym samym numerem przez Pion V RUSW w Malborku w ramach KE krypt. "Gazeciarz". 12.08.1987 kontrolę przejął do prowadzenia Pion III RUSW w Malborku. KE zakończono 19.01.1990. Materiały dot. SO krypt. "Ruch" złożone do archiwum pod sygn. 19/IV zniszczono. KE krypt. "Gazeciarz" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Elblągu. L. Koszytkowski figuruje w aktach jako zatrudniony na stanowisku redaktora w Zarządzie Regionu NSZZ «Solidarność» w Elblągu. IPN Gd 07/50 t. 6 (51/6)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 13/NW/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu, ponieważ "nakłaniałby do wrogich wystąpień". Zatrzymany 4.01.1982 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, skąd 15.06.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Decyzją nr 62/82 wydaną 8.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu internowanie wobec ww. uchylono. Zwolniony 9.12.1982. IPN Gd 162/320 (321/12/82)
Akta administracyjne Materiały dotyczące pobicia internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie w dn. 14.08.1982 ze zbiorów własnych Arkadiusza Kutkowskiego. Protest internowanych nastąpił w związku z decyzją komendanta ośrodka o skróceniu czasu widzenia w dn. 14.08.1982 do 1 godz. Pomiędzy funkcjonariuszami a internowanymi wywiązała się walka. Wobec internowanych użyto armatek wodnych. Po doprowadzeniu do cel, internowani byli wyprowadzani z nich na tzw. "ścieżki zdrowia". W wyniku strać został pobity m.in. Leszek Koszytkowski z Elbląga. IPN Lu 383/6
Dokumentacja ewidencyjna Bezterminowe zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) nr Z-I-1360/82 wydane przez Wydz. V KWMO w Elblągu. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.