Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Andrzej
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 30-11-1957
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Krzyk" w związku z kolportażem nielegalnych pism. Sprawę zakończono w związku z przekazaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18443/II. Materiałów o sygn. 18443/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpoznania [SOR] Sprawa dotyczyła "wrogiej działalności politycznej". Sprawę "zrealizowano aresztem figuranta" Materiały 19.10.1982 przesłano do Oddz. V Zarządu WSW Marynarki Wojennej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. ZS-4638 zniszczono za protokołem zniszczenia akt nr 94 z 15.06.1986. Materiałów o sygn. ZS-4638 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt paszportowych.
Akta śledcze Objęty śledztwem w sprawie produkowania nielegalnych ulotek pt. "Krzyk" i rozpowszechniania ich na terenie Trójmiasta. 2.06.1982 przeszukano mieszkanie i osobę ww., tego samego dnia został zatrzymany. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8144/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8144/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem i postępowaniem prokuratorskim prowadzonym od 28.4 do 28.7.1982. W dn. 3.6.1982 tymczasowo aresztowany w związku z tym, że "jako członek NSZZ«Solidarność», którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpił od działalności w tymże związku zawodowym, w ten sposób, że w okresie od stycznia do 26 kwietnia 1982 wspólnie z innymi osobami drukował za pomocą maszyny do pisania oraz powielacza nielegalne wydawnictwo o nazwie "Krzyk", stanowiące niezależne pismo publicystyczno-informacyjne młodzieży zrzeszonej w NSZZ «Solidarność» oraz rozpowszechniał to wydawnictwo na terenie Trójmiasta przy czym wydawnictwo to zawierało fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". 28.7.1982 sporządzono akt oskarżenia. Skazany wyrokiem SMW w Gdyni (Sm.W.140/82) z 10.8.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat. Uchwałą Rady Państwa PU-1111-46-83 z 30.4.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary na okres próby 3 lat. IPN Gd 267/7521 (3771/85/245)
Akta sądowe W związku z postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II-119/82 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 10.08.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-119/82) z 16.12.1982 R. Urbaniakowi udzielono miesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności począwszy od 21.12.1982 z powodów rodzinnych. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-46-83 z 30.04.1983 ww. został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.08.1983 na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z 21.07.1983 o amnestii okres próby wyznaczony aktem łaski skrócono do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 24.10.1989 na podstawie art. 1 ustawy z 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" R. Urbaniakowi "puszczono w niepamięć" skazanie wyrokiem z 10.08.1982. IPN Gd 253/ 9370-9372 (3958/91/ 3794-3796)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 3.06.1982 w związku z postępowaniem Pm.Śl.II-119/82 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.140/82) z 10.08.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 24.08.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (Cs-119/82) ww. udzielono miesięcznej przerwy w odbywaniu kary. Do ZK w Potulicach powrócił 20.01.1983. Warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-46-83 z 30.04.1983. Ww. opuścił więzienie 17.05.1983. IPN By 98/249 (39/766)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Ryszarda Urbaniaka znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę Z nr 7922/82 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 9.06.1982 do 8.06.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem RSD-84/82. W materiałach znajduje się informacja, że ww. był rejestrowany do spraw złożonych w archiwum KWMO/WUSW w Gdańsku pod sygn. 18443/II i 8144/III oraz w Wydz. III Zarządu V WSW pod nr ZS-4638. IPN Gd 014CK/99H (EAGD 265408)
.