Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sabina
Nazwisko: Łuniewska
Nazwisko rodowe: Łuniewska
Miejsce urodzenia: Siennica-Lipusy
Data urodzenia: 26-05-1944
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Sabina Łuniewska-Egurrola

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.08.1978 Sabina Łuniewska (zatrudniona w ambasadzie Ekwadoru w Warszawie) została zarejestrowana pod nr 53517 przez Wydz. V Dep. II MSW w kategorii "kand." (kTW). Została wytypowana na kandydatkę na tajnego współpracownika z uwagi na miejsce pracy. W późniejszym postanowieniu o przekazaniu akt tej sprawy do archiwum (zatwierdzonym przez zastępcę naczelnika Wydz. V Dep. II MSW) podano, że: „w trakcie pracy w placówkach z ww. nie nawiązywano kontaktu operacyjnego”. Dalej zapisano: „we wrześniu 1983 w związku z likwidacją ambasady Ekwadoru w Warszawie, ww. została zwolniona z pracy z ww. placówki. Nie podjęła pracy w żadnym z obiektów pozostających w naszym operacyjnym zainteresowaniu”. W związku z powyższym dn. 16.11.1983 sprawę tę zdjęto z ewidencji. W dniu 22.12.1983 zgromadzone materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod ówczesną sygnaturą 17411/I-k, a następnie sfilmowano (MF 15519/1). 001043/3644 (15519/1) mikrofilm.
W dniach 2-4 maja 1980 Sabina Łuniewska, zatrudniona wówczas jako sekretarka w ambasadzie Ekwadoru w Warszawie, została odnotowana w kartotece Biura „B” MSW z racji spotkania w Toruniu z pracownikiem ambasady Ekwadoru. Z kolei dnia 11.11.1981 była „obserwowana na zlecenie Wydz. V Dep. II MSW". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
W roku 1983 SB z Dep. II MSW rozpoczęła operacyjną kontrolę Sabiny Łuniewskiej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie "Malwa 50" i nr rejestr. 109577. W zachowanych materiałach brak zapisu o przyczynie i dokładnych datach rozpoczęcia i zakończenia tej kontroli. IPN BU 003273/349 (670/174), IPN BU 003274/367/D (670/174).
.