Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Sławomir
Nazwisko: Mac
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 30-10-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 2.09.1982 Jerzy Mac został zarejestrowany przez Wydz. II KS MO jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Elegant” nr rejestr. 36512, z powodu podejrzenia o "prowadzenie działalności wspierającej podziemie 'Solidarności'”. W toku operacyjnej kontroli nie stwierdzono jednak prowadzenia przez ww. „wrogiej działalności”. W związku z tym dnia 7.12.1983 akta KE "Elegant" złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod nr 7898/II. IPN BU 0247/1362 (SUSW 7898/II), IPN BU 01322/2441 (7898/2) mikrofilm.
Występuje w meldunku operacyjnym Wydz. II WUSW Łódź z dnia 10.05.1984 (meldunek nr 123/84) jako podejrzany o "powiązania z tymczasowo aresztowanym obywatelem RFN", ponieważ „był autorem dwóch artykułów (…), które w bardzo pozytywnym świetle przedstawiały działalność” tymczasowo aresztowanego. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Jerzy Mac występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie budowy fabryki kleju w miejscowości Głuchów k. Grójca. To śledztwo było prowadzone przez Wydział II Biura Śledczego MSW w latach 1988-1989 (nr rejestr. 8/88, nr RSD 5/88, nr repertorium Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie: II Ds 10/88). IPN BU 0678/31 t. 1 (7759/III/1).
.