Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Marian
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 03-11-1935
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 28.09.1971 Tadeusz Majewski został objęty operacyjną kontrolą Wydz. II KSMO w Warszawie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ellin" nr rejestr. 6160 z powodu podejrzeń o "kontakt z obcymi służbami specjalnymi" w Austrii. Z akt SB wynika, że w roku 1965 T. Majewski wyjechał do Austrii na okres jednego miesiąca i tam podjął pracę w firmie „Ellin”. Do roku 1968 otrzymywał kolejne zgody Biura Paszportowego MSW na przedłużenie ważności paszportu. W 1968 wyjechał jednak do Australii w celach zarobkowych „bez zgody" ww. Biura. Do Polski powrócił w 1970 r. Od 1973 był zatrudniony w przedstawicielstwie szwedzkiej firmy „ASEA” w Warszawie. W latach 1972-1980 funkcjonariusze SB kilkakrotnie spotykali się z T. Majewskim przy okazji jego zagranicznych wyjazdów służbowych i turystycznych. Z uwagi na jego „niechętną postawę" zrezygnowali jednak z dalszych spotkań i kontaktów. W toku operacyjnej kontroli nie stwierdzili prowadzenia przez ww. „wrogiej działalności". W dniu 13.05.1985 materiały tej sprawy przekazano do archiwum Wydz. „C” SUSW do nr 8737/II. IPN BU 0256/516 (8737/II).
W materiałach ewidencyjnych Biura „B" MSW z roku 1973 odnotowano, że w dniach 26-28 marca 1973 Tadeusz Majewski przebywał w hotelu >Grand<, gdzie spotkał się z obywatelami Finlandii i PRL. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Z zapisów ewidencyjno-kartotecznych Biura Paszportów MSW z lat 1965-1982 wynika, że Tadeusz Majewski w latach 1971-1982 kilkakrotnie otrzymywał odmowę paszportu na zagraniczne wyjazdy służbowe i turystyczne z uwagi na „podejrzany charakter pobytu za granicą w latach 1965-1970 (w tym dwa lata nielegalnie)" oraz z uwagi na pracę w przedstawicielstwie szwedzkiego koncernu „ASEA" w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.