Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Majkowski
Miejsce urodzenia: Maków Mazowiecki
Data urodzenia: 23-04-1931
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1950-1952 Zygmunt Majkowski był podchorążym w Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Został aresztowany 07.07.1952 przez Główny Zarząd Informacji. Sądzony i skazany z art 87 KKWP początkowo na 7, a następnie na 4 lata więzienia przez Wojskowy Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Po odwołaniu skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Zygmunt Majkowski figuruje w w skorowidzach więźniów ZK Wilków za lata 1951-54 oraz 1952-55. Zgodnie z zapisami ewidencyjnymi zwolniony warunkowo 30.01.1955. IPN Wr 3/55, IPn Wr 3/56.
W dn. 08.12.1952 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał postanowienie, na mocy którego przyznał Zygmuntowi Majkowskiemu 14 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie. Zgodnie z uzasadnieniem postanowienia Z. Majkowski, podchorąży z Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, w lipcu 1952 roku został aresztowany, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 29.10.1952 (SO 386/52) skazany na karę 7 lat więzienia z karami dodatkowymi. Skutkiem przyjęcia błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy Z. Majkowski ponad rok przebywał w więzieniu niesłusznie. Postanowieniem z dnia 24.02.1958 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie zmienił kwalifikację prawną skazania ww. i złagodził wyrok do roku więzienia. Na tej podstawie Z. Majkowski wniósł do sądu ŚOW we Wrocławiu prośbę o odszkodowanie za niesłuszny pobyt w więzieniu w okresie od lipca 1953 do 30.01.1955. IPN Wr 101/11011 (Żo. 34/58).
.