Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Bolesław
Nazwisko: Malecha
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 19-08-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W roku 1959 student Henryk Malecha został wytypowany przez Wydz. I Departamentu II MSW jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW) z uwagi na "szerokie znajomości wśród studentów wyjeżdżających zagranicę" oraz w środowisku teatru STS. Z pozyskania zrezygnowano z powodu "niechęci do samodzielnego i spontanicznego udzielania informacji". Ponowną próbę pozyskania H. Malechy podjął Wydz. XIV Departamentu II MSW we wrześniu 1983 r. z racji licznych kontaktów ww. "w warszawskim środowisku dziennikarskim" oraz "wśród korespondentów prasy zachodniej". Jednak dnia 18.10.1983 z pozyskania tego kandydata znów zrezygnowano "z powodu [jego] niechęci do współpracy". Materiały przekazano do archiwum Biura "C" MSW w grudniu 1983. Całość tej dokumentacji zmikrofilmowano pod nr 4597/1, a jej akta o sygn. 5731/I zniszczono. IPN BU 00945/994 (4597/1) mikrofilm, akt o sygn. 5731/I brak.
Zapisy z lat 1968-1970 zawarte w aktach paszportowych Henryka Malechy (wówczas aktora Studenckiego Teatru Satyrycznego) informują, że w roku 1968 ww. wyjechał służbowo do Anglii na kurs języka angielskiego w "West London College". W związku z "odmową powrotu" do kraju, H. Malecha otrzymał w Biurze Paszportów MSW "zastrzeżenie wyjazdów" poza granice PRL. To zastrzeżenie wyjazdów zostało anulowane dnia 26.02.1970 - po powrocie ww. do kraju. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 6.02.1982 Henryk Malecha został zarejestrowany pod nr 32954 przez SB z Wydz. II KS MO w kategorii "zabezpieczenie" - z uwagi na jego "kontakty z korespondentami zachodniej prasy". W dniu 26.08.1983 te materiały przekazano do Wydz. XIV Dep. II MSW, który dnia 1.09.1983 zarejestrował je pod nr 81957. W dniu 18.10.1983 to "zabezpieczenie" zdjęto z ewidencji, następnie akta przekazano do archiwum. IPN BU 00945/994 (4597/1) mikrofilm oraz materiały ewidencyjne.
.