Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Malicki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-06-1950
Imię ojca: Zasław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Malicki figuruje w materiałach śledczych prowadzonych w latach 1976-1977 przez Wydz. Śledczy KS MO w Warszawie. To śledztwo o nr S-39/76 było prowadzone przeciwko grupie osób w związku z "nielegalnymi zgromadzeniami" oraz "sporządzaniem i rozpowszechnianiem dokumentów o treści antypaństwowej" - w ramach działań Komitetu Obrony Robotników. W sprawie tej prowadzono również postępowanie prokuratorskie o nr II Ds. 201/76. W dniu 10.11.1978 materiały tego śledztwa przekazano do archiwum KS MO. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Komitet" nr rejestr. 16061. Sprawa ta była prowadzona latem i jesienią 1976 r. przez SB MSW i dotyczyła operacyjnego rozpracowania i inwigilacji ówczesnego aktywnego działacza Komitetu Obrony Robotników - Mirosława Chojeckiego. IPN BU 0248/37 t. 2 (55420/II/2).
W dniu 12.11.1976 Wojciech Malicki został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KS MO do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Iryd” pod nr 16220 z powodu "wspierania" przez niego "osób prowadzących wrogą działalność polityczną". Dnia 4.12.1978 SOS „Iryd” przekształcono w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Wedle zapisu kartotecznego, sprawę tę prowadził następnie Wydz. V-1 SUSW, ponieważ „przed internowaniem prowadził wrogą działalność polityczną i kontaktował się z działaczami KSS >KOR< oraz NOW-a (wydawnictwo bezdebitowe)”. W dniu 18.04.1983 został zwolniony z pracy. Prowadzenie tej Sprawy zakończono dnia 22.06.1984 z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 8150/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 28.12.1981 Wojciech Malicki - w latach 1980-1981 członek NSZZ „Solidarność” - został internowany na wniosek SB z Wydz. III "A"-1 KS MO na mocy decyzji nr 7/M/81 z dnia 28.12.1981 z powodu jego wcześniejszej "wrogiej działalności w KSS KOR". Osadzony w areszcie śledczym ("Ośrodku Internowania") Warszawa-Białołęka. Dnia 23.07.1982 uchylono decyzję o jego internowaniu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z roku 1977 i 1978 zatytułowanych "Opozycja antykomunistyczna". Ta teczka akt SB i MSW zawiera m.in. notatki i informacje zatytułowane: "Aktualne zagrożenia ze strony elementów antysocjalistycznych" (z dnia 25.04.1977), "Sytuacja polityczno-operacyjna w okresie przed 1 maja 1977 r." z dnia 26.04.1977 i inne podobne - też z końca kwietnia roku 1978. IPN BU 0296/210 t. 1 (KS/4/1020).
.