Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Stanisław
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 12-04-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W roku 1971 Waldemar Malinowski - wówczas pracownik fizyczny Zarządu Portu w Gdyni - został objęty postępowaniem śledczym nr 49/71 prowadzonym przez SB z Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku oraz postępowaniem prokuratorskim (2Ds. 892/71) z art.288 § 1 kk - prowadzonym przez Prokuraturę Powiatową dla miasta Gdyni. Był podejrzany o to, że dnia 23.10.1971 na statku M/S „Jasło” przekroczył „nielegalnie” granicę państwa i pozostał w RFN. Jednak w dniu 29.11.1971 to postępowanie śledcze zawieszono. Materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Gdańsku do nr 7520/III. Materiały o nr 7520/III zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
W kwietniu roku 1980 Waldemar Malinowski został zarejestrowany przez SB z Wydz. II KW MO w Gdańsku w kategorii Zabezpieczenie (Zab.) pod nr 32082. To operacyjne "zabezpieczenie" prowadzono z uwagi na jego ucieczkę z PRL w październiku 1971 roku i pobyt w RFN. Materiały o sygn. 75022/III zniszczono w roku 1988. Materiały o sygn. 75022/III zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
.