Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Zbigniew
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 15-05-1964
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z informacją operacyjną, dotyczącą działającej na terenie Dąbrowy Górniczej grupy młodzieżowej, która „gromadzi broń i zbiera informacje o miejscach jej przechowywania”. Celem rozpracowania było ustalenie członków grupy, rozpoznanie motywów i pobudek, jakimi się kierują oraz „niedopuszczenie do podjęcia działalności przestępczej”. W wyniku podjętych działań „potwierdzono fakt istnienia na terenie Dąbrowy G. nielegalnej grupy młodzieżowej pod nazwą >PPSD-Mafia<” Ustalono, że grupa przygotowując się do realizacji akcji politycznych „czyniła przygotowania do zdobycia broni, materiałów wybuchowych i drukowania pism ulotnych o wrogiej treści”. Ww., który od lipca 1982 r. był objęty kontrolą operacyjną przez Wydział „W”, został zarejestrowany do sprawy w dn. 4.05.1983. Na podstawie materiałów zebranych do SOR „Sztucer” Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie G. wszczęła w dn. 21.03.1983 śledztwo nr II Ds.128//83. SOR zakończono w dn. 25.06.1984. IPN Ka 048/1212 t. 1-2 (40890/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-12/83 nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej (II Ds.128//83), a następnie przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach (II Ds. 40/83), wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych w toku czynności operacyjno-śledczych w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 276 kk. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został w dn. 26.04.1983 przesłuchany i tymczasowo aresztowany (przeszukanie w miejscu zamieszkania). Śledztwo zakończono w dn. 16.07.1983 aktem oskarżenia. Ww. został obwiniony o to, że „w okresie od marca 1982 r. do 23.03.1983 r. w Dąbrowie Górniczej brał udział w związku (…), początkowo pod nazwą >Patriotyczny Front Wyzwolenia Narodowego<, a następnie >Polska Partia Socjaldemokratyczna<, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. IPN Ka 029/721 t. 1-3 (9598/III)
Materiały ewidencyjne W dn. 10.08.1983 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IVK 163/83), rozpoznał sprawę ww. i na zasadzie ustawy z dn. 21.07.1983 o amnestii umorzył postępowanie. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania została założona w związku z informacją operacyjną dotyczącą „kolportażu różnego rodzaju pism pozbawionych debitu”. Celem sprawy było „pełne wszechstronne rozpoznanie grupy lub osób dokonujących rozprowadzania nielegalnej literatury na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej”. Krzysztof Frączek występuje w aktach sprawy w związku z kontaktem, jaki utrzymywał z głównym figurantem sprawy. W ramach prowadzonego rozpracowania w dn. 28.03.1985 przeszukano miejsce zamieszkania ww., a następnie zatrzymano go i przesłuchano. „Z uwagi na brak uzyskania bezpośrednich dowodów prowadzenia działalności antypaństwowej” ww. został zwolniony w dn. 29.03.1985. SOR „Mafia-II” został zakończony w dn. 1.09.1985. IPN Ka 048/1212 t. 3 (40890/II)
.