Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Lorencki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 23-06-1960
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ww., członek NSZZ „Solidarność” w Tarnogórskiej Fabryce Urządzeń Górniczych „TAGOR”, został internowany na wniosek Wydziału III KWMO Katowice, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaniechał działalności, nawiązywał kontakty z innymi członkami ‘Solidarności’ i brał udział w akcjach plakatowania miasta oraz rozpowszechniania nielegalnie wydanego biuletynu, zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny”. Zwolniony w dn. 23.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Akta przekazano do archiwum w dn. 4.05.1983. IPN Ka 0169/105 (mf 40257/2)
Akta internowanego Materiały wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany w dn. 13.05.1982), który w okresie od dn. 19.05.1982 do dn. 23.07.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 43/452 (15/82), IPN Ka 42/453 (15/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz został założony, ponieważ po ogłoszeniu stanu wojennego ww. „nie zaniechał dalszej działalności związkowej” i konieczna była „kontrola operacyjna postępowania i zachowania się figuranta w miejscu pracy i zamieszkania oraz przeciwdziałanie próbom wrogiej działalności”. Celem obserwacji było ustalenie motywów działania i wpływu figuranta na załogę, środowisko i rodzinę. W dn. 25.08.1986 w związku ze zmianą miejsca pracy przez ww., KE został przekazany do dalszego prowadzenia do RUSW Tarnowskie Góry. Z ww. wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze przed świętami państwowymi, a także np. w dn. 10.06.1983 w związku z wizytą papieża, kiedy to „został ostrzeżony o konsekwencjach nieodpowiedniego zachowania”. Obserwację zakończono w dn. 5.05.1987, ponieważ ww. „zerwał kontakty z dawnym środowiskiem” i nie podejmował działań „o charakterze antypaństwowym”. W dn. 29.06.1987 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 0169/105 (mf 40257/2)
.