Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Katarzyna
Nazwisko: Pełczyńska-Nałęcz
Nazwisko rodowe: Pełczyńska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-10-1970
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Swietłana
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Minister Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 13-12-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1003/6662 (sygn. wytwórcy EAGS 006662).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 78/12 zarządzenie z dnia 12.03.2012 r. dotyczące Katarzyny Pełczyńskej-Nałęcz – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.