Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wojcieski
Miejsce urodzenia: Grabina
Data urodzenia: 08-09-1933
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Julia Maria
Znany/a też jako:
Stanisław Wojcieski
urodzony/a 08- 09-1939


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Charakterystyka Charakterystyka nr 164 nielegalnej organizacji Brygady Biało-Czerwone (BBC) działającej na terenie Kętrzyna, Korsz i Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja powstała 15.12.1981 na bazie działaczy i członków "Solidarności" i była odpowiedzią na stan wojenny i zdelegalizowanie NSZZ „Solidarność”. Działalność BBC polegała na organizowaniu oporu wobec państwa i jego organów, poprzez sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek oraz organizowanie sabotażu. Stanisław Wojcieski - członek BBC, zajmował się kolportażem ulotek na terenie zakładu pracy - w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie. W dniu 19.08.1983 przeprowadzono z nim rozmowę. Nie przyznał się do przynależności ani działalności w ramach w BBC, odmówił propozycji w sprawie ujawnienia się. Członkowie BBC byli wielokrotne zatrzymywani, przesłuchiwani, przeprowadzano z nimi rozmowy ostrzegawcze oraz przeszukania, co doprowadziło do zaprzestania działalności przez organizację. IPN Bi 065/192 (971/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadsyłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985". Informacje dotyczące Stanisława Wojcieskiego zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW w Olsztynie i dotyczą jego działalności w organizacji BBC. IPN BU 0326/558 t. 3 (11/IX/70 t. 1).
.