Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Szczepański
Miejsce urodzenia: Zabratówka
Data urodzenia: 12-11-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Józefa Szczepańskiego prowadzone przez KWMO w Rzeszowie od 16.12.1981 do 19.03.1982. Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO z dnia 16.12.1981. Powodem internowania była obawa, iż w/w "przebywając na wolności nie będzie przestrzegał obowiązującego porządku prawnego i może prowadzić działalność zagrażającą bezpieczeństwu lub obronności Państwa". IPN Rz 052/801 (7744/III).
Akta internowanego Józefa Szczepańskiego. Umieszczony w OO Rzeszów-Załęże w okresie od 16.12.1981 do 19.03.1982 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Rz 52/260, IPN Rz 52/576.
Józef Szczepański był sprawdzany od 28.12.1981 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. ,,Rolnik" zarejestrowanej pod nr Rz 17232. Wymieniony agitował rolników do wstąpienia do NSZZ "Solidarności Wiejskiej" (sam był przewodniczącym koła w Hyżnym), brał aktywny udział w strajku okupacyjnym budynku byłej WRZZ w Rzeszowie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Tyczynie. Zajmował się też kolportażem wydawnictw i materiałów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy (Oddział Osobowy PKS Rzeszów), na przystankach oraz w miejscu zamieszkania. Był współorganizatorem Komitetu Zakładowego NSZZ "S" w rzeszowskim PKS oraz delegatem na I Zjazd "Solidarności". W dniu 23.02.1984 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie i numerze rejestracyjnym. Sprawę prowadził Wydział V KWMO/WUSW, a następnie RUSW w Rzeszowie od 28.12.1981 do 11.12.1985. IPN Rz 044/293 (17459/II), IPN Rz 00141/2712/J (17459/2) mikrofilm.
Ww. występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Relikt" (nr rej. sprawy Rz-23699) jako jeden z członków Tymczasowej Gminnej Rady NSZZ RI „Solidarność” powstałej w końcu kwietnia 1989. Sprawę założono w celu „operacyjnej kontroli” środowiska byłych działaczy NSZZ RI "S" i Solidarności Wiejskiej. Była ona prowadzona przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w okresie od 17.06.1986 do 17.11.1989. IPN Rz 062/10 t. 6 (268/IV).
Józef Szczepański wymieniony jest w Książce rozkazów dziennych Dowódcy Jednostki w Czerwonym Borze prowadzonej za okres od 02.11.1982 do 31.12.1982 oraz w Książce rozkazów obejmującej rozkazy od 03.01 do 26.08.1983 (znajduje się tam informacja o zwolnieniu po odbyciu ćwiczeń wojskowych). Zapisy dot w/w znajdują się również w Książce ewidencyjnej zgrupowania rezerwy JW w Czerwonym Borze prowadzonej od 03.11.1982 do 03.02.1983. IPN BU PF 1090/40, IPN BU PF 1090/41, IPN BU PF 1090/62.